Thứ Hai , 16 Tháng Chín 2019
Breaking News
Home / Rơ le

Rơ le

Rơ le nhiệt LRD350 (37-50A)

Rơ le nhiệt LRD350 (37-50A) LRD01C (0.10-0.16A) LRD02C (0.16-0.25A) LRD03C (0.25-0.4A) LRD04C (0.4-0.63A) LRD05C (0.63-1A) LRD06C (1-1.6A) LRD07C (1.6-2.5A) LRD08C (2.5-4A) LRD10C (4-6A) LRD12C (5.5-8A) LRD14C (7-10A) LRD16C (9-13A) LRD21C (12-18A) LRD22C (16-24A) LRD32C (23-32A) LRD35C (30-38A) LRD325C (17-25A) LRD332C (23-32A) LRD340C (30-40A) LRD350C (37-50A) LRD365C (48-65A) LRD4365 (80-104) LRD4367 …

Read More »

Rơ le giám sát pha DPC01DM48

Rơ le giám sát pha DPC01DM48 Rơ le giám sát bảo vệ pha DFB01CM24 Rơ le giám sát bảo vệ pha DFC01DB23 Rơ le giám sát bảo vệ pha DFC01DB48 Rơ le giám sát bảo vệ pha DIA01CB235A Rơ le giám sát bảo vệ pha DIA01CD485A Rơ le giám sát …

Read More »

Rơ le trung gian CR-P024DC2

Rơ le trung gian CR-P024DC2 Áp tô mát 3 pha 3 cực, 400VAC/16A – Điện áp: 400VAC – Dòng điện: 16A – Số cực: 3 – Loại: NG125H-3P-D16A, Schneider Áp tô mát 3 pha 3 cực, 400VAC/32A – Điện áp: 400VAC – Dòng điện: 32A – Số cực: 3 – …

Read More »

Rơ le điều khiển DPA51CM44

Rơ le điều khiển DPA51CM44 Delay điều khiển DPA51CM44 Type: DPA51CM44; 3-pha; Carlo Gavazzi Relay kỹ thuạt số SNA 4043K-24V Type: SNA 4043K; 4 poles; wieland Delay điều khiển DBB01CM24 Type: DBB01CM24; 24~240VAC; Carlo Gavazzi Relay đơn 40.61, 24VDC, 16A/250VAC Type: 40.61; coil: 24VDC; tiếp điểm: 16A/250VAC finder Relay điều …

Read More »

Rơ le áp lực SES-HI28Q

Rơ le áp lực SES-HI28Q Specification Range (MPa) Differential (MPa) Max. (MPa) Min. Max. Min. Max. Saginomiya SNS-C101X -0.06 0.1 0.015 0.05 0.3 Saginomiya SNS-C102X -0.02 0.2 0.025 0.15 0.5 Saginomiya SNS-C103X -0.06 0.3 0.035 0.2 1 Saginomiya SNS-C104X -0.06 0.4 0.04 0.2 1.5 Saginomiya SNS-C106X -0.06 0.6 0.06 0.4 …

Read More »

Đại lý rơ le Releco

Đại lý rơ le Releco Rơ le S3S+S3BC+S3C RELECO Rơ le S7M RELECO Rơ le S10M RELECO Rơ le S2+S+S2BC+S3C RELECO Rơ le S12 RELECO Rơ le S2B+S2BC+S3C RELECO Rơ le S4B+S3C RELECO Rơ le S9M RELECO Rơ le C10A10BX24AD RELECO Rơ le C10A10X12D RELECO Rơ le C10A10X230A RELECO Rơ …

Read More »

Rơ le MTI CS-ZO6AB

Rơ le MTI CS-ZO6AB 1:Relay(220V DC) CS-ZO6AB MTI 2:Relay(24V DC) CS-ZO6AB MTI 3:Relay CAAI-ZOSAE 220V MTI 4:Relay CARA-YOAAD 220VDC MTI 5:Relay CARA-YOAAD 24VDCMTI 6:Relay CSM 220VDC MTI 7:Relay CSD4 220VDC + diodeMTI 8:Relay RI-16 220VDC MTI 9:Relay(220V DC) CS-Z06AB MTI CS-ZO6AB, CAAI-ZOSAE, CARA-YOAAD CSD4, CCSP-ET, CAAIJ, CS-Z06AB CAP-ET, CACTA-MT, CAD-Y02AA …

Read More »

Rơ le bán dẫn Fotek ESR-40DA-H

Rơ le bán dẫn Fotek ESR-40DA-H FOTEK ESR-40DA FOTEK ESR-40DA-H FOTEK ESR-100DA FOTEK ESR-25DA-H FOTEK ESR-40DA-H FOTEK ESR-60DA-H FOTEK ESR-80DA-H FOTEK ESR-100DA-H FOTEK ESR-25AA FOTEK ESR-40AA FOTEK ESR-60AA FOTEK ESR-80AA FOTEK ESR-100AA FOTEK ESR-25AA-H FOTEK ESR-40AA-H FOTEK ESR-60AA-H FOTEK ESR-80AA-H FOTEK ESR-100AA-H đại lý ESR-40DA-H | nhà phân phối ESR-40DA-H

Read More »