Chủ Nhật , 18 Tháng Mười Một 2018
Breaking News
Home / Tin tức

Tin tức

Nhà phân phối UPS BORRI

Nhà phân phối UPS BORRI Product family Type Partnumber Description Q.ty E2001.1/220-220 FA1158 Spare Parts Kit E2001.1 220/220  5Kva “lev A” FUSE EF0837 6,9 URB 17P 100A 3 FUSE EF0880 6,6 URB 000 BS88P 160A 1 FUSE EF0653 6,3 x 32 2A tube 10 FUSE EF0811 5 x 10 1A glass …

Read More »

Nhà phân phối CKD

Nhà phân phối CKD 4KB319-00-LS-DC24V AB31-02-6-H3NABSZ-DC24V AG31-02-2-H3NABSZ-DC24V SCA2-Q2-FA-63B-350-H-T2H-H FJ-0-18 SC3W-10-10 SCA2-Q2-FA-63B-350-H-T2H-H FJ-0-22 SC3W-15-12 CMK2-00-20-300-I SC3W-6-8 4KB320-10-LS-AC220V SLW-10A R1000-8-W-B3W VRA2000-8-GB3 MJS10-10 MJL10-8 MJT10-0 MJN10-0 GWS10-8 GWS10-10 GWS10-15 GWL10-8 GWL10-10 GWL10-15 GWT10-0 U-9210-20 U-9210-20-N Thanh trượt tròn: SFP25*1000

Read More »

Đại lý Wieland

Đại lý Wieland Wieland SNO1002 DC24V Wieland SNA 4043K-24V Wieland SNO1005 DC24V Wieland SNO2002-17 DC24V Wieland SNO2005-17 DC24V Wieland SNO2005 AC230V Wieland SSP56 AC48V Wieland SSP56 AC230V Wieland NGZ11 30S AC/DC24-240V Wieland SIM1001 AC/DC24V Wieland SID32 99IMP AC220-240V Wieland SNL1001-17 DC24V Wieland SZA52 60H AC230V Wieland DZ12-SL 30S AC230V Wieland …

Read More »

Nhà phân phối Bruel & Kjӕr Vibro

Nhà phân phối Bruel & Kjӕr Vibro VC-920, VC-1000 CV-110 VC-1000 CV-116, VC-1000 RV-110 VC-1000 RV-116, VC-1000 AP-110 VC-1100 C01, VC-1100 C02, VC-1100 C11, VC-1100 C12 VC-1100 C01/CCS, VC-1100 C02/CCS VC-1100 C11/CCS, VC-1100 C12/CCS VIBROCONTROL 1100 Type C11 VS-069 Vibration Velocity Sensor đại lý Bruel & Kjӕr Vibro | Bruel …

Read More »

Nhà phân phối cảm biến Pepperl Fuchs

Nhà phân phối cảm biến Pepperl Fuchs đại lý pepperl fuchs | cảm biến từ pepperl fuchs | cảm biến tiệm cận pepperl fuchs | nhà phân phối pepperl fuchs Cảm biến Pepperl Fuchs Cảm biến NBB0,6-3M22-E2 Inductive sensor Series: Cylindrical type, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, …

Read More »

Đại lý TDK-Lambda

Đại lý TDK-Lambda Hiện nay chúng tôi cung cấp sản phẩm TDK-Lambda tại Việt Nam Các sản phẩm TDK-Lambda được phân phối bao gồm: TDK-Lambda Unit Type TDK-Lambda PC Board Type TDK-Lambda Configurable TDK-Lambda Programmable TDK-Lambda Linear TDK-Lambda On-Board TDK-Lambda Power Module TDK-Lambda Noise Filters TDK-Lambda Option Parts RSHN-2006D RTCN-5060 …

Read More »

Nhà phân phối FOXBORO

Nhà phân phối FOXBORO FOXBORO 130K-N4-LLPF FOXBORO AD196BC FOXBORO CP30 FOXBORO CP40B FOXBORO CP60 FOXBORO FBM01 FOXBORO FBM02 FOXBORO FBM03 FOXBORO FBM04 FOXBORO FBM05 FOXBORO FBM06 FOXBORO FBM07 FOXBORO FBM07 FOXBORO FBM09 FOXBORO FBM12 FOXBORO FBM18 FOXBORO FBM201 FOXBORO FBM202 FOXBORO FBM203 FOXBORO FBM204 FOXBORO FBM207 FOXBORO FBM207B FOXBORO FBM211 …

Read More »

Nhà phân phối Dynisco

Nhà phân phối Dynisco ECHO-VT1-PSI-R23-UNF-6PN-S09-NFL-NTR ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-NFL-NTR ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR ECHO-MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR ECHO-MV3-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ ECHO-MA4-PSI-R17-UNF-6PN-S06-F18-TCJ ECHO-MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-HIR-S06-F18-NTR ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-NFL-NTR   BP420-1/2-10M-6 BP420-1/2-7.5M-6 BP420-1/2-5.5M-6 BP420-1/2-3M-6 BP420-1/2-9.5M-6 BP420-1/2-5M-6 BP420-1/2-7.5M-3 BP420-1/2-12.5M-6 BP420-1/2-4M-6 BP420-1/2-4.5M-6 BP420-1/2-9M-6 BP420-1/2-3.5M-6 BP420-1/2-8.5M-6 BP420-1/2-5M-1.81 BP420-1/2-7.5M-1.81 BP420-1/2-3M-1.81 BP420-1/2-3.5M-1.81 BP420-1/2-1M-6 BP420-1/2-7.5M-6-1/4NPT   UPR900-2-0-0-0-0-0-0-0 TRANS 149040000 2 ALARM HV UPR900-2-1-0-0-0-0-0-0 2INPUT 2RETRANS HV 149041000 2 ALM RETRANS HV 2 ALM …

Read More »

Nhà phân phối Aventics

Nhà phân phối Aventics AVENTICS 0830100630 AVENTICS 0820048102 AVENTICS 1827414901 AVENTICS 1827414900 AVENTICS 8993800114 AVENTICS 8943056322 AVENTICS 8943056312 AVENTICS 1834484211 AVENTICS 1834484212 AVENTICS 1834484206 AVENTICS 1834484205 AVENTICS 1834484208 AVENTICS 1834484210 AVENTICS 1834484236 AVENTICS 1834484214 AVENTICS 1834484205 AVENTICS 1834484213 AVENTICS 1834484207 AVENTICS 1834484208 AVENTICS 1834484207 AVENTICS 1834484211 AVENTICS 1834484214 AVENTICS 1834484206 …

Read More »