Thứ Sáu , 23 Tháng Tám 2019
Breaking News

Recent Posts

Cảm biến đo mức UXJC-800-6.4-B-1

Cảm biến đo mức UXJC-800-6.4-B-1 UXJC-800/UXJD-200-1200 UXJC-800-B UXJC-2000-3.5-B-1P UXJC-2000-4.5-A-1Z UXJC-2000-4.5-A-2 UXJD-100-1500-2000-A-1Z UXJD-100-1200-1500-B-1P UXJX-1600-A-1Z UXJX-1550-B-1P ■ Dải đo mm 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1400, 1600, 2000, 2500, 3000。 ■ Sai số:± 10mm ■ :≧0.6cm3 ■ Áp lực:2.5; 4.0; 6.4Mpa ■ Vật liệu:316L ■ UXJC-2000-3.5-B-1P UXJC-2000-4.5-A-1Z UXJC-2000- 1000

Read More »

Relay bảo vệ và giám sát pha ERM4-F500

Relay bảo vệ và giám sát pha ERM4-F500 Nhà phân phối Eaton Eaton EMR4-F500-2 NZMC3-S250 NZMC3-S320 NZMC3-S320-E NZMC3-S400 NZMC3-S400-E NZMC3-S500 NZMC3-S500-E NZMH1-4-A100 NZMH1-4-A125 NZMH1-4-A160 NZMH1-4-A20 NZMH1-4-A25 NZMH1-4-A32 NZMH1-4-A40 NZMH1-4-A50 NZMH1-4-A63 NZMH1-4-A80 NZMH1-A100 NZMH1-A100-E NZMH1-A125 NZMH1-A125-E NZMH1-A160 NZMH1-A20 NZMH1-A20-E NZMH1-A25 NZMH1-A25-E NZMH1-A32 NZMH1-A32-E NZMH1-A40 NZMH1-A40-E NZMH1-A50 NZMH1-A50-E NZMH1-A63 NZMH1-A63-E NZMH1-A80 NZMH1-A80-E …

Read More »

Banh cao su Technos ST23F1

Banh cao su Technos ST23F1 CÔNG TẮC CẢM BIẾN XS630B1MAL2 biến áp điều khiển400V/220V ABL6TS25U đèn hiển thị loại tròn phẳng màu trắng 22mmφ AC220V XB2-BVM1LC Đèn chỉ thị Led (hình tròn) màu Vàng 22mmφ 24VDC đấu trực tiếp XB2BVM5LC Đèn biểu thị màu trắng 220VAC\50Hz XB2-BV11LC ĐÈN CHỈ THỊ …

Read More »