Thứ Năm , 18 Tháng Bảy 2019
Breaking News

Recent Posts

Biến tần Toshiba VF-nC3C 2,2KW

Biến tần Toshiba VF-nC3C 2,2KW         PS1 200V VFPS1-2004PL VFPS1-2007PL VFPS1-2015PL VFPS1-2022PL VFPS1-2037PL VFPS1-2055PL VFPS1-2075PL VFPS1-2110PM VFPS1-2150PM VFPS1-2185PM VFPS1-2220PM VFPS1-2300PM VFPS1-2370PM VFPS1-2450PM VFPS1-2550P VFPS1-2750P VFPS1-2900P           PS1 400V VFPS1-4007PL VFPS1-4015PL VFPS1-4022PL VFPS1-4037PL VFPS1-4055PL VFPS1-4075PL VFPS1-4110PL VFPS1-4150PL VFPS1-4185PL VFPS1-4220PL VFPS1-4300PL VFPS1-4370PL VFPS1-4450PL VFPS1-4550PL VFPS1-4750PL …

Read More »

Rơ le nhiệt LRD350 (37-50A)

Rơ le nhiệt LRD350 (37-50A) LRD01C (0.10-0.16A) LRD02C (0.16-0.25A) LRD03C (0.25-0.4A) LRD04C (0.4-0.63A) LRD05C (0.63-1A) LRD06C (1-1.6A) LRD07C (1.6-2.5A) LRD08C (2.5-4A) LRD10C (4-6A) LRD12C (5.5-8A) LRD14C (7-10A) LRD16C (9-13A) LRD21C (12-18A) LRD22C (16-24A) LRD32C (23-32A) LRD35C (30-38A) LRD325C (17-25A) LRD332C (23-32A) LRD340C (30-40A) LRD350C (37-50A) LRD365C (48-65A) LRD4365 (80-104) LRD4367 …

Read More »

Sensor LJ12A3-4-Z/BY ( NPN )

Sensor LJ12A3-4-Z/BY ( NPN ) LJ5A3-1-Z/AY LJ6A3-1-Z/BX LJ6A3-1-Z/AX LJ6A3-1-Z/BY LJ6A3-1-Z/AY LJ6A3-1-Z/EX LJ6A3-1-Z/DX LJ6A3-1-Z/EZ LJ6A3-1-Z/DZ LJ6A3-2-Z/BX LJ6A3-2-Z/AX LJ6A3-2-Z/BY LJ6A3-2-Z/AY LJ6A3-2-Z/EX LJ6A3-2-Z/DX LJ6A3-2-Z/EZ LJ6A3-2-Z/DZ LJ8A3-1-Z/BX LJ8A3-1-Z/AX LJ8A3-1-Z/BY LJ8A3-1-Z/AY LJ8A3-1-Z/EX LJ8A3-1-Z/DX LJ8A3-1-Z/EZ LJ8A3-1-Z/DZ LJ8A3-2-Z/BX LJ8A3-2-Z/AX LJ8A3-2-Z/BY LJ8A3-2-Z/AY LJ8A3-2-Z/EX LJ8A3-2-Z/DX LJ8A3-2-Z/EZ LJ8A3-2-Z/DZ LJ10A3-2-Z/BX LJ10A3-2-Z/AX LJ10A3-2-Z/BY LJ10A3-2-Z/AY LJ10A3-2-Z/EX LJ10A3-2-Z/DX LJ10A3-2-Z/EZ LJ10A3-2-Z/DZ LJ12A3-2-Z/BX LJ12A3-2-Z/AX LJ12A3-2-Z/CX LJ12A3-2-Z/BY …

Read More »