Thứ Sáu , 22 Tháng Mười Một 2019

Recent Posts

Nhà phân phối Fairchild

Nhà phân phối Fairchild Fairchild TD6000-405U Fairchild TA6000-001 Fairchild TA6000-002 Fairchild TA6000-003 Fairchild TA6000-004 Fairchild TA6000-005 Fairchild TA6000-006 Fairchild TA6000-006U Fairchild TA6000-011 Fairchild TA6000-012 Fairchild TA6000-016 Fairchild TA6000-016U Fairchild TA6000-021 Fairchild TA6000-301 Fairchild TA6000-303 Fairchild TA6000-304 Fairchild TA6000-305 Fairchild TA6000-306 Fairchild TA6000-314 Fairchild TA6000-401 Fairchild TA6000-401U Fairchild TA6000-402 Fairchild TA6000-402U …

Read More »

Bộ giám sát tốc độ ZKZ-4

Bộ giám sát tốc độ ZKZ-4 đại lý ZKZ-4 | nhà phân phối ZKZ-4 | bộ điều khiển ZKZ-4 Thông số kỹ thuật đồng hồ đo tốc độ ZKZ-4 I. Overview ZKZ-4 PLC speed monitoring device external speed pulse sensor, voltage transformer signal monitoring the speed of the turbine generator …

Read More »

Rơ le MTI CS-ZO6AB

Rơ le MTI CS-ZO6AB 1:Relay(220V DC) CS-ZO6AB MTI 2:Relay(24V DC) CS-ZO6AB MTI 3:Relay CAAI-ZOSAE 220V MTI 4:Relay CARA-YOAAD 220VDC MTI 5:Relay CARA-YOAAD 24VDCMTI 6:Relay CSM 220VDC MTI 7:Relay CSD4 220VDC + diodeMTI 8:Relay RI-16 220VDC MTI 9:Relay(220V DC) CS-Z06AB MTI CS-ZO6AB, CAAI-ZOSAE, CARA-YOAAD CSD4, CCSP-ET, CAAIJ, CS-Z06AB CAP-ET, CACTA-MT, CAD-Y02AA …

Read More »