Thứ Bảy , 26 Tháng Mười Một 2022

Tag Archives: Dàn ngưng tụ ACCS320

Cảm biến QAA2061

Cảm biến QAA2061 Cảm biến QAA2061 Range: -50~50 độ C Cảm biến QAM2130 .040Range: -50 ~ 50 độ C Cảm biến QFM2160 Range: -50 ~ 50 độ C Cảm biến nhiệt độ loại 2 đầu 5kΩ Cảm biến QBM66 .202; +100 ~ +1000 Pa Cầu chì ống 10mmx38mm, 6A, RT14-20 …

Read More »