Thứ Tư , 22 Tháng Năm 2024

Cảm biến

Cảm biến PT4626-10M-6/18-SIL2

Cảm biến Dynisco PT4626-10M-6/18-SIL2 PT460E-5M-6 PT462E-10M-12/18 TPT432A-10M-6/18 TPT4634-5M-6/18-SIL2 PT460E-10M-6 TPT463E-5M-6/18 PT4624-1.5M-6/18-SIL2 TPT4634-10M-12/18-SIL2 PT462E-3M-6/18 TPT463E-10M-6/18 PT4624-5M-6/18-SIL2 PT4626-5M-6/18 PT462E-5M-6/18 TPT463E-15M-6/18 PT4624-10M-6/18-SIL2 PT4626-10M-6/18 PT462E-10M-6/18 PT422A-10M-6/18 TPT4634-3M-6/18-SIL2 TPT4636-7.5M-6/18 TPT4636-10M-6/18 đại lý PT4626-10M-6/18-SIL2 | nhà phân phối PT4626-10M-6/18-SIL2 | đại lý dynisco

Read More »

Sensor LJ12A3-4-Z/BY ( NPN )

Sensor LJ12A3-4-Z/BY ( NPN ) LJ5A3-1-Z/AY LJ6A3-1-Z/BX LJ6A3-1-Z/AX LJ6A3-1-Z/BY LJ6A3-1-Z/AY LJ6A3-1-Z/EX LJ6A3-1-Z/DX LJ6A3-1-Z/EZ LJ6A3-1-Z/DZ LJ6A3-2-Z/BX LJ6A3-2-Z/AX LJ6A3-2-Z/BY LJ6A3-2-Z/AY LJ6A3-2-Z/EX LJ6A3-2-Z/DX LJ6A3-2-Z/EZ LJ6A3-2-Z/DZ LJ8A3-1-Z/BX LJ8A3-1-Z/AX LJ8A3-1-Z/BY LJ8A3-1-Z/AY LJ8A3-1-Z/EX LJ8A3-1-Z/DX LJ8A3-1-Z/EZ LJ8A3-1-Z/DZ LJ8A3-2-Z/BX LJ8A3-2-Z/AX LJ8A3-2-Z/BY LJ8A3-2-Z/AY LJ8A3-2-Z/EX LJ8A3-2-Z/DX LJ8A3-2-Z/EZ LJ8A3-2-Z/DZ LJ10A3-2-Z/BX LJ10A3-2-Z/AX LJ10A3-2-Z/BY LJ10A3-2-Z/AY LJ10A3-2-Z/EX LJ10A3-2-Z/DX LJ10A3-2-Z/EZ LJ10A3-2-Z/DZ LJ12A3-2-Z/BX LJ12A3-2-Z/AX LJ12A3-2-Z/CX LJ12A3-2-Z/BY …

Read More »

Cảm biến HDA-4744-B-600-Y39

Cảm biến HDA-4744-B-600-Y39 1253363 DF BN/HC 140 Q E 5 B 1.0 /-B6 1278110 0240 RS 200 W 444905 HyRac 106-114/115 H3 ST 1300290 DF W/HC 60 T C 50 D 1.0 /-L24-B6 1268095 LF BN/HC 330 I F 20 B 1.0 /-V 1264158 DF BH/HC 110 Q E 5 …

Read More »

Cảm biến Rosemount 3051S1CD2A2A11A1CC1M5Q4

Cảm biến Rosemount 3051S1CD2A2A11A1CC1M5Q4 3051CD4A22A1AM5B4DFP9 3051TG5A2B21AB4M5 3051TG3A2B21AB4K5 1151GP8S22M3B4 3051L2AG0ND31AAK5M5S1/1199MDB10AFFWG2DAA7CG 3051CD2A22A1AM5I1S2TK/1199WCAB6GFFW71SAA3G/1199WCAB6GFFW71SA00 3051L3AHOKD11ABM5 3051DP2A22A1AB4M5I1HR5 3051DP3A22A1AM5I1S2HR5/1199WDAB4GFFW71SA00 3051DP2A22A1AM5I1S2HR5/1199WDAB4GFFW71SA00/1199WDAB4GFFW71SAA3G 3051DP2A22A1AM5I1S1HR5/1199WDAB3GFFW71SA00 3051S1CD2A2A11A1BB4K5M5 2051CD2A22A1BS1B4L4M5DF/1199WDK58DFFWJGDC00E 3051TG2A2B21JS1K5M6+1199WDA95AEFWG1DA20 3051DP2A22A1AM5B4E8S2HR5/1199DDC53GFFW71DA00 1151DP3S22M1B1 2088G1S22B3 3051DP2A22A1AHR5 3051CD0A02A1AS5B4L4M5 2051CD2A22A1BS1M5DF+1199WDAB3KFFWGGDA00V 3051DG1A22A1AM5B4DFHR5 3051CG1A22A 3051S2CD0A2E12A1B4I1M5P2Q4 3051CD2A22A1AS1B4E5M5/1199WDAB20APFW71RH00 3051TG4A2B21AB4M5K5 3051CD2A22A1AB4M5K5 3051CD1A22A1AB4M5DFHR5 3051TG3A2B21AB4K5M5 0305RC32B11B4L4 3051CD4A22A1JS2B4E5/1199DXG56DPFWGGDB00 3051CD3A22A2JM5E5TK 3051CG5A22A2JM5B4E5P2TK 3051TA1A2B21AB4M5TK 3051LAC0TD11ABM5 3051CD2A22A1AB4M5TK 3051CD1A22A1BB4DFTK 3051CD2A22A1BB4DFTK Đại lý Rosemount  | Nhà phân phối Rosemount | Cảm biến Rosemount

Read More »

Cảm biến Turck Ni4-M12-AD4X

Cảm biến Turck Ni4-M12-AD4X Cảm biến  BI2-M12-AN6X-H1141 Cảm biến NI4-M12-AN6X-H1141 Cảm biến BI2-M12E-AN6X-H1141 Cảm biến BI2-M12-AP6X-H1141 Cảm biến NI4-M12-AP6X-H1141 Cảm biến BI2-M12E-AP6X-H1141 Cảm biến NI4-M12E-AP6X-H1141 Cảm biến BI2-M12-RP6X-H1141 Cảm biến NI4-M12-RP6X-H1141 Cảm biến NI4-M12E-RP6X-H1141 Cảm biến BI5-M18-AN6X-H1141 Cảm biến NI8-M18-AN6X-H1141 Cảm biến BI5-M18-AP6X-H1141 Cảm biến NI8-M18-AP6X-H1141 Cảm biến I5-M18E-AP6X-H1141 Cảm …

Read More »

Cảm biến LS18R-300N

Cảm biến LS18R-300N Thông số kỹ thuật sensor Conch LS18R-300N Product Description : LS18R-300N(P) (Retro-reflection) Product Features : 1. Power Range: DC12~24V 2. Three different models for detecting objects 3. Open corrector transister output (NPN or PNP) 4. The output mode can be selected as “Dark ON” or “Light ON” …

Read More »

Cảm biến BI5-M18-AN6X

Cảm biến BI5-M18-AN6X 6M cảm biến turck | đại lý turck | nhà phân phối turck Cảm biến BI5-M18-AN6X 8M Cảm biến BI5-M18-AN6X/S90 4M Cảm biến BI5-M18-AN6X/S90 5M Cảm biến BI5-M18-AP6X Cảm biến BI5-M18-AP6X 10M Cảm biến NI60-Q80-Y1X Cảm biến BI5-M18-AP6X 2,5M Cảm biến BI5-M18-AP6X 3M Cảm biến BI5-M18-AP6X 4M …

Read More »

Cảm biến đo mức UXJC-800-6.4-B-1

Cảm biến đo mức UXJC-800-6.4-B-1 UXJC-800/UXJD-200-1200 UXJC-800-B UXJC-2000-3.5-B-1P UXJC-2000-4.5-A-1Z UXJC-2000-4.5-A-2 UXJD-100-1500-2000-A-1Z UXJD-100-1200-1500-B-1P UXJX-1600-A-1Z UXJX-1550-B-1P ■ Dải đo mm 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1400, 1600, 2000, 2500, 3000。 ■ Sai số:± 10mm ■ :≧0.6cm3 ■ Áp lực:2.5; 4.0; 6.4Mpa ■ Vật liệu:316L ■ UXJC-2000-3.5-B-1P UXJC-2000-4.5-A-1Z UXJC-2000- 1000

Read More »

Cảm biến AUD15C1000

Cảm biến Azbil AUD15C1000 AUD100C100 AUD100C100 AUD100C100 AUD110C100 AUD100C1000, AUD100C1000-A15 AUD10C1000, AUD10C100D AUD10C2100, AUD10C210D AUD110C1000, AUD15C1000 AUD300C1000, AUD300C100D AUD300C2100, AUD300C210D, AUD300C210DT AUD500C11000, AUD500C11000T, AUD500C1100D, AUD500C1100DT AUD500C11100, AUD500C11100T, AUD500C1110D, AUD500C1110DT AUD500C21010, AUD500C2101D, AUD500C2101DT AUD50A1000, AUD60A1000, AUD60A100D, AUD60A1010, AUD60A101D đại lý AUD15C1000, nhà phân phối AUD15C1000, bộ điều khiển azbil AUD15C1000, đại …

Read More »

Cảm biến PA18CAD04PAWS

Cảm biến PA18CAD04PAWS CARLO GAVAZZI PA18CAD04PAWS CARLO GAVAZZI PA12BNT20NC CARLO GAVAZZI PA12BNT20NO CARLO GAVAZZI PA12BNT20PC CARLO GAVAZZI PA12BNT20PO CARLO GAVAZZI PA18ALD04TCM6SA CARLO GAVAZZI PA18ALD04TCSA CARLO GAVAZZI PA18ALD04TOM6SA CARLO GAVAZZI PA18ALD04TOSA CARLO GAVAZZI PA18ALP20TCM6SA CARLO GAVAZZI PA18ALP20TCSA CARLO GAVAZZI PA18ALP20TOM6SA CARLO GAVAZZI PA18ALP20TOSA CARLO GAVAZZI PA18ALR30TCM6SA CARLO GAVAZZI PA18ALR30TCSA CARLO GAVAZZI …

Read More »
0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629