Thứ Sáu , 21 Tháng Hai 2020

Kho hàng

Xy lanh khí DSNU-25-40-PPV-A

Xy lanh khí DSNU-25-40-PPV-A Van khí đóng mở bằng khí nén SE-1/2-B Xy lanh khí ADN-25-25 Van nhiều cửa CPV14-GE-MP-8 Van khí đóng mở bằng khí nén GRLA-1/8-QS-6-RS-D Xy lanh khí DPZ-16-100-P-A-KF Xy lanh khí CRDSNU-20-80 Xy lanh xoay DSRL-32-180-P-FW Van khí đóng mở bằng khí nén GRE-1/8 Van khí …

Read More »

Module EL9550-2200136013

Module EL9550-2200136013 Xi lanh CDA2F63-25Z Xi lanh CDA2F63-50Z Xi lanh CDA2F63-75Z Xi lanh CDA2F63-100Z Xi lanh CDA2F63-125Z Xi lanh CDA2F63-150Z Xi lanh CDA2F63-175Z Xi lanh CDA2F63-200Z Cảm biến NJ15+U1-DW1-10 Cảm biến NBB20-U1-Z2 Bộ lọc MF1001P10NBP01 Bộ lọc MF1001P10NB CX1010-N031-2200137002 CX1010-0111-2200131001 CX1010-0111-2200139001 CX1100-0004-2200133001 Module EL9550-2200136013 Module EL3004-2200134002 Module EL4034-2200135002 Module EL3201-2200134003 …

Read More »

Tấm xốp foam ngăn bế

Tấm xốp foam ngăn bế Tấm xốp pe foam trắng 305 x 190 x 30mm Tấm xốp pe foam trắng 270 x 188 x 20mm Tấm xốp pe foam trắng 430 x 335 x 30mm Tấm xốp pe foam trắng 395 x 195 x 30mm Tấm xốp foam ngăn bế …

Read More »

Siemens 6ES7222-1HF22-0XA8

Siemens 6ES7222-1HF22-0XA8 6ES7 231-0HC22-0XA8 6ES7 223-1BF21-0XA0 6ES7 223-1HF22-0XA0 6ES7 231-0HC21-0XA0 6ES7 223-1HF22-0XA8 6ES7 216-2BD21-0XB0 6ES7 221-1BF22-0XA8 6ED1 052-1CC00-0BA3 6ES7 212-1AB23-0XB0 6ES7 288-1SR40-0AA0 6ES7 307-1KA01-0AA0 6ES7 314-6CF00-0AB0 6GK7 342-5DA02-0XE0 6ES7 312-5BD01-0AB0 6ES7 313-6BG04-0AB0 6ES7 331-7SF00-0AB0 6ES7 334-0CE01-0AA0 6EP1334-3BA10 6ES7 193-4CB20-0AA0 6GK 1161-3AA00 6ES7 332-5HF00-0AB0 6ES7 223-1PL22-0XA8 6ES7 314-6CG03-0AB0 6ES7 953-8LJ30-0AA0 6ES7 …

Read More »

Danfoss 130B1116

Danfoss 130B1116 Danfoss: 130B1117 (130B1117) FC Option Panel Mouting Kit for all LCP Enquire Danfoss: 130B1117 (130B1117) FC Option Panel Mouting Kit for all LCP Enquire Danfoss: 130B1118 (130B1118) FC Option Extended Casade Control Enquire Danfoss: 130B1118 (130B1118) FC Option Extended Casade Control Enquire Danfoss: 130B1119 (130B1119) FC Option Ethernet …

Read More »

Danfoss 017-520366

Danfoss 017-520366 Danfoss RT16 Pressure Switch Enquire Danfoss: 018F6176 (018F6176) Danfoss coil for Solenoid valve Enquire Danfoss: 018F6176 (018F6176) Danfoss coil for Solenoid valve Enquire Danfoss: 032U7116 (032U7116) Danfoss Valve Enquire Danfoss: 032U7116 (032U7116) Danfoss Valve Enquire Danfoss: 0391-171F42010 (0391171F42010) Danfoss Magflo Converter Unit Enquire Danfoss: 0391-171F42010 (0391171F42010) Danfoss Magflo …

Read More »

Fanuc IC693MDL742D

Fanuc IC693MDL742D IC693MDL751CA IC693MDL752D E A F IC693MDL753D F G IC693MDL753H IC693MDL930F C D IC693MDL930C IC693MDL940D C F E H J IC693MDL940J F C D IC693MDL941C IC693MDR390C IC693MDR390B IC693PBM200-CC IC693PCM301L IC693PCM301D IC693PCM301M IC693PCM311N IC693PCM311N IC693PRG300E IC693PRG300C D IC693PRG300D C IC693PRG300E IC693PRG300E IC693PWR321W Y IC693PWR321R IC693PWR321Y W R AA P X …

Read More »

Honeywell SZR-MY4-H-N1

Honeywell SZR-MY4-H-N1 190971B/U COIL AND SHUTTER ASSY, FOR C7012E,F. ALL MODELS EXCEPT 220V/50 HZ. REPLACEMENT FOR 120625B. 190971E/U COIL AND SHUTTER ASM 191002R/U 120Vac Plug in Electronics less UV Sensing Tube for C7076D 198162GA/U INTERNAL TRANSFORMER FOR MODUTROL IV SEREIES 1 MOTORS, 220 VAC, 50 HZ PRIMARY, 40VA. 203422C/U ADAPTER …

Read More »

Honeywell SZL-VL-S-B

Honeywell SZL-VL-S-B SZL-VL-S-A GL GLA01A1B,GLB01A1B,GLEB01D,GLLC01C-R,GLAA20A1B,GLAA20A2B,GLAA20A2A GLAB20B,GLAB20C,GLAB01C,GLAB01A1B,GLAB01A2B,GLAB20A1B,GLAB20A2B GLAB20E7B,GLAC01A2B,GLAC01A1B,GLAC20A1B,GLAC20B,GLEB01D,GLLA01A1B GLLC01C-R  914CE1-3 914CE1-3G 914CE1-3A 914CE27-3 914CE19-3 914CE18-3 914CE18-3A 914CE18-3V 914CE2-3 914CE2-3K 914CE2-3C 914CE2-3G 914CE2-3A 914CE2-3AK 914CE28-Q1 914CE28-3 914CE3-3 914CE3-3K 914CE3-3G 914CE3-3A 914CE3-3AK 914CE29-3 914CE29-3 914CE31-3 914CE31-3V 914CE55-3 914CE66-3 914CE22-3 914CE16-3 914CE16-3A 914CE20-3 9PA86-CE 914CE1-Q1 914CE18-Q1 914CE18-AQ1 914CE2-Q1 914CE2-KQ1 914CE3-Q1 914CE3-QK1 914CE16-Q1 914CE16-AQ1 14CE1-1 …

Read More »

Allen-Bradley 1756-OB32

Allen-Bradley 1756-OB32 1756-M16SE 16 SERCOS 1756-M16 LOGIX5555 7.5M 1756-M14 LOGIX5555 3.5M 1756-M13 LOGIX5555 1.5M 1756-M12 LOGIX5555 750K 1756-M08SE 8 SERCOS 1756-M02AE 2 1756-L71 ControlLogix 1756-L72 ControlLogix 1756-L73 ControlLogix 1756-L74 ControlLogix 1756-L75 ControlLogix 1756-L63 LOGIX5563 8M 1756-L62 LOGIX5562  4M 1756-L61 LOGIX5561  2M 1756-L55M24 LOGIX5555  3.5M NV 1756-L55M23 LOGIX5555 1.5M NV 1756-L55M22 …

Read More »