Thứ Bảy , 20 Tháng Bảy 2024
Thyristor SKKT570/16E

Thyristor SKKT570/16E

Thyristor SKKT570/16E

Thông số kỹ thuật Semikron SKKT570/16E

đại lý SKKT570/16E | nhà phân phối SKKT570/16E

Thyristor Type SCR
Maximum Gate Trigger Voltage 3 (Min)V
Maximum Gate Trigger Current 150 (Min)mA
Maximum Holding Current 250mA
Rated Average On-State Current 570A
Repetitive Peak Reverse Voltage 1600V
Surge Current Rating 1500A
Mounting Type Panel Mount
Package Type A 46
Pin Count 7
Peak On-State Voltage 1.65V
Repetitive Peak Forward Blocking Voltage 1600V
Repetitive Peak Off-State Current 15mA
Dimensions 93 x 20 x 30mm
Width 20mm
Minimum Operating Temperature -40 °C
Height 30mm
Maximum Operating Temperature +125 °C
Length 93mm

SEMIKRON technical data selection reference

SKM100GB063D SKM200GB063D SKM300GB063D

GB two units: SKM145GB066D SKM195GB066D SKM300GB066D SKM400GB066D SKM600GB066D

SKKT570/18E

đại lý Semikron | nhà phân phối Semikron | Semikron việt nam

1200V Ximenkang IGBT module

GA unit: SKM300GA123D SKM400GA123D SKM500GA123D SKM500GA123DS

SKM300GB123D SKM400GB123D

GD six units: SKM22GD123D SKM40GD123D SKM75GD123D SKM40GDL123D SKM75GD123DL SKM75GDL123D

SKM200GAL123D SKM300GAL123D

GAR chopper: SKM75GAR123D SKM100GAR123D SKM200GAR123D SKM300GAR123D

GA unit: SKM600GA125D SKM800GA125D

GB two units: SKM100GB125DN SKM200GB125D SKM300GB125D SKM400GB125D

GAL chopper: SKM200GAL125D SKM400GAL125D

GAR chopper: SKM200GAR125D SKM400GAR125D

GA unit: SKM600GA126D SKM800GA126D

GB two units: SKM195GB126D SKM200GB126D SKM300GB126D SKM400GB126D SKM600GB126D

GAL chopper: SKM195GAL126D SKM200GAL126D SKM400GAL126D SKM600GAL126D

GA unit: SKM400GA128D SKM500GA128D

SKM300GB128D

GAL chopper: SKM145GAL128D SKM300GAL128D SKM400GAL128D

GAR chopper: SKM145GAR128D SKM400GAR128D

SKKT570/18E

1700V Ximenkang IGBT module

GA unit: SKM400GA173D SKM400GA173D1S

GB two units: SKM75GB176D SKM100GB176D SKM145GB176D SKM200GB176D SKM400GB176D

GAL chopper: SKM145GAL176D SKM200GAL176D SKM400GAL176D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629