Thứ Năm , 20 Tháng Sáu 2024

Đại lý phân phối Midori

Đại lý Midori

Đại lý phân phối Midori

OTD Automation phân phối các loại sản phẩm của Midori tại Việt Nam.

đại lý midori | nhà phân phối midori | midori việt nam | biến trở midori | cảm biến midori

Single-Turn Potentiometer

Analog output angle position sensor.
Measurement angle is less than 360°
You can use Single-Turn Potentiometer for small range measurement.
CP-2FJ Series
Contact Type
QP-2H Series
Contactless Type
CPP-45BJ Series
Contact Type

>Find out more Single-Turn Potentiometer

Multi-Turn Potentiometer

Analog output angle position sensor.
Measurement angle more than 1800°
You can use multi-Turn Potentiometer for wide range measurement.
 HP-18 Series
Contact Type

CPP-45 Gear Head Series
Contact Type

CP-22H Gear Head Series
Contactless Type

>Find out more Multi-Turn Potentiometer

Linear Potentiometer

Analog output liner position sensor.
Measurement length is 5mm to 2235m
LP-HA Series
Contactless Type
LP-FJ Series
Contact Type
CPP-LS Series (Cable Pot)
Contactless Type

>Find out more Linear Potentiometer

Magnetic Rotary Encoder

Digital output angle position sensor.
You can use Magnetic Rotary Encoder for the wide range and high-speed measurement.
CE36M Series
Absolute Magnetic Rotary Encoder

>Find out more Magnetic Rotary Encoder

Inclinometer/ Tilt Sensor

Analog/ Digital output inclinometer.
Pendulum-type inclinometer and MEMS inclinometer

PMP-HTL Series
Pendulum-type inclinometer

ESC30xxZ Series
MEMS inclinometer
PMP-SHT Series
Pendulum inclinometer

>Find out more Inclinometer

Others

Dial, Converter, etc.
Dial Converter

biến trở CP-2UN | cảm biến CP-2UN | biến trở CPP-45B 1K | đại lý LP-100FJ-1K | midori LP-10F

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629