Thứ Năm , 5 Tháng Mười Hai 2019
Home / Kho hàng (page 3)

Kho hàng

Cylinder Mindman MCSS-16-30-A

Cylinder Mindman MCSS-16-30-A   MCSS-6-10 MCSS-6-20 MCSS-6-30 MCSS-6-40 MCSS-6-50 MCSS-8-10 MCSS-8-20 MCSS-8-30 MCSS-8-40 MCSS-8-50 MCSS-8-75 MCSS-12-10 MCSS-12-20 MCSS-12-30 MCSS-12-40 MCSS-12-50 MCSS-12-75 MCSS-12-100 MCSS-16-10 MCSS-16-20 MCSS-16-30 MCSS-16-40 MCSS-16-50 MCSS-16-75 MCSS-16-100 MCSS-16-125 MCSS-20-10 MCSS-20-20 MCSS-20-30 MCSS-20-40 MCSS-20-50 MCSS-20-75 MCSS-20-100 MCSS-20-125 MCSS-20-150 MCSS-25-10 MCSS-25-20 MCSS-25-30 MCSS-25-40 MCSS-25-50 MCSS-25-75 MCSS-25-100 MCSS-25-125 MCSS-25-150 MCSS-6L-10 MCSS-6L-20 …

Read More »

Bộ tăng áp VBA40A-04GN

Bộ tăng áp VBA40A-04GN EVBA4100-F04 VBA10A-02 VBA10A-02G VBA10A-02GN VBA10A-F02 VBA10A-F02 VBA10A-F02G VBA10A-F02GN VBA1-10 VBA1110-02 VBA1110-02G VBA1110-02GN VBA1110-02N VBA1110-F02 VBA1110-F02G VBA1110-F02GN VBA1110-F02N VBA1111-02 VBA1111-02G VBA1111-02GN VBA1111-F02 VBA1111-F02G VBA1111-F02GN VBA11A-F02 VBA11A-F02G VBA11A-F02GN VBA20A-03 VBA20A-03 VBA20A-03G VBA20A-03GN VBA20A-03N VBA20A-F03G VBA20A-F03GN VBA20A-F03GN VBA20A-F03N VBA20A-T03GN VBA2100-03 VBA2100-03G VBA2100-03GN VBA2100-03N VBA2100-F03 VBA2100-F03G VBA2100-F03GN VBA2100-F03N VBA2200-03 VBA2200-03GN …

Read More »

Đại lý phân phối Parker

Đại lý phân phối Parker Driver Parker 590P-35A 590P/0035/500/0011 Driver Parker 590P-70A 590P/0070/500/0011 Driver Parker 590P-165A 590P/0165/500/0011 Driver Parker 590P-45kW 590P/0165/500/0011/230 Driver Parker 590P-450kW 590P/1600/500/0011/231 Encoder Board –  Parker Option encoder board Bộ điều khiển nhiệt độ NX9-01 NX9-01; RS485 Output: 4-20mA Bộ điều khiển gia nhiệt Thyristor – 500A …

Read More »

Công tắc giới hạn Steimex model LSA 001

Công tắc giới hạn Steimex model LSA 001 Công tắc giới hạn XCK-P110 Công tắc giới hạn XCK-P102 Công tắc giới hạn XCK- P121 Công tắc giới hạn XCK-P118 Công tắc giới hạn XCK-P106 Công tắc giới hạn XCK-P145 Công tắc giới hạn XCK- T110 Công tắc giới hạn XCK-T102 …

Read More »

cylinder SMC: CDM2E20-150AZ-H7BLS

cylinder SMC CDM2E20-150AZ-H7BLS CDM2D40-250XC12 CDM2D4030U1N003 CDM2D40-500A CDM2D4052U1Q001 CDM2D40-55-C80L CDM2D40-55ZC80L CDM2D40AD860952 CDM2E20-100 CDM2E20-100A CDM2E20-100AZ CDM2E20-100X339 CDM2E20-100Z CDM2E2010U1M007 CDM2E2010U1P009 CDM2E2012.7U1M9 CDM2E20-125 CDM2E20-125Z CDM2E2013U1O006 CDM2E20-150A CDM2E20-150A93L CDM2E20-150Z CDM2E20-15A CDM2E20-15AZ CDM2E2017U1R005 CDM2E20-20 CDM2E20-200 CDM2E20-200Z CDM2E20-20Z CDM2E20-25 CDM2E20-250 CDM2E20-250Z CDM2E20-25A CDM2E20-25AZ CDM2E2025U1L002 CDM2E2025U1L004 CDM2E2025U1L006 CDM2E20-25Z CDM2E20-30 CDM2E20-30Z CDM2E2032U1S005 CDM2E20-40 CDM2E2040U1P008 CDM2E20-40Z CDM2E20-50 CDM2E20-500Z CDM2E20-50A CDM2E20-50AZ …

Read More »

Dây curoa Megadyne T10 410

Dây curoa Megadyne T10 410 T5-165    T5-185    T5-200    T5-215    T5-220 T5-225    T5-245    T5-250    T5-255    T5-260 T5-270    T5-275    T5-280    T5-295    T5-300 T5-305    T5-325    T5-330    T5-340    T5-350 T5-355    T5-360    T5-365    T5-375    T5-390 T5-400    T5-410    T5-420    T5-425    T5-440 T5-450    T5-455    T5-460    T5-475    T5-480 T5-500    T5-510    T5-525    T5-545    T5-550 T5-560    T5-575    T5-590    T5-600    T5-600 …

Read More »

Dwyer DPG -107

Dwyer DPG -107 Model Description DPG-000 Digital pressure gage, selectable engineering units: -14.70-0 psi, -1.033 kg/cm², -1.013 bar, -29.93″ Hg, -33.94 ft w.c., -101.4 kPa, -235.2 oz/in², -407.3″ w.c., -1013 mbar, -1034 cm w.c., -760.7 mm Hg. DPG-002 Digital pressure gage, selectable engineering units: 15.00 psi, 1.055 kg/cm², 1.034 bar, …

Read More »

Đại lý đồng hồ Festo

Đại lý đồng hồ Festo Festo MA-63-1,6-R1/4-MPA-E-RG Festo MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG Festo MA-40-232-R1/8-PSI-E-RG Festo MA-50-36-R1/4-PSI-E-RG Festo MA-50-145-R1/4-PSI-E-RG Festo MA-50-232-R1/4-PSI-E-RG Festo MA-63-36-R1/4-PSI-E-RG Festo MA-63-145-R1/4-PSI-E-RG Festo MA-63-232-R1/4-PSI-E-RG Festo MA-27-160-M5-PSI Festo MA-40-16-1/8-EN-DPA Festo MA-27-16-R1/8 Festo MA-27-25-R1/8 Festo 183898-MA-23-16-R1/8 Festo 183899-MA-40-6-G1/4-EN Festo 183900-MA-40-10-G1/4-EN Festo 183901-MA-40-16-G1/4-EN Festo 184285-MA-40-0,6-G1/4-MPA Festo 184286-MA-40-1,0-G1/4-MPA Festo 184287-MA-40-1,6-G1/4-MPA Festo 184288-MA-40-2,5-G1/4-MPA Festo 187078-MA-40-6-R1/4-EN Festo …

Read More »

FESTO DRD-26-F07-O, Camera WV-CP504DCH

FESTO DRD-26-F07-O, Camera WV-CP504DCH Camera WV-CP504DCH PANASONIC  WV-CP504DCH 24V~50Hz ,3.6W ; 12V-310mA ; 1 V(P-P) 75Ω Camera 220x Power Zoom Samsung 220x Power Zoom, SCC-C4201P Bộ điều khiển đóng/mở (%) van cấp liệu lò: GEMU -EPOS 1435 1435000Z30201;PS 6.0 bar;24VDC ;0/4-20mA;7.2w;DE-8820337-002867940 Bộ nguồn 24VDC U vào = 220V, U ra …

Read More »

Đại lý cảm biến Sick

Đại lý cảm biến Sick WL18-3N430, WL18-3N430 WL18-3N630, WL18-3N630 WL18-3P480, WL18-3P480 WL18-3P680, WL18-3P680 WLF18-3P930, WLF18-3P930 WLF18-3V930, WLF18-3V930 WLF18-3V430, WLF18-3V430 WS/WE18-3P130, WS/WE18-3P130 WS/WE18-3P430, WS/WE18-3P430 WS/WE18-3N130, WS/WE18-3N130 WS/WE18-3P410, WS/WE18-3P410 WL18-3P730, WL18-3P730 WL18-3N730, WL18-3N730 WT18-3P411, WT18-3P411 WT18-3P431, WT18-3P431 WT18-3P111, WT18-3P111 WT18-3P131, WT18-3P131 WT18-3N431, WT18-3N431 WT18-3P421, WT18-3P421 WT18-3P230, WT18-3P230 WT18-3A600S02, WT18-3A600S02 WL18-3P430F09, WL18-3P430F09 WT18-3P420S05, …

Read More »