Thứ Năm , 18 Tháng Bảy 2024

Danfoss 130B1116

Danfoss 130B1116

Danfoss: 130B1117 (130B1117) FC Option Panel Mouting Kit for all LCP Enquire Danfoss: 130B1117 (130B1117) FC Option Panel Mouting Kit for all LCP Enquire Danfoss: 130B1118 (130B1118) FC Option Extended Casade Control Enquire Danfoss: 130B1118 (130B1118) FC Option Extended Casade Control Enquire Danfoss: 130B1119 (130B1119) FC Option Ethernet IP Enquire Danfoss: 130B1119 (130B1119) FC Option Ethernet IP Enquire Danfoss: 130B1120 (130B1120) FC Option Safety PLC Interface Enquire Danfoss: 130B1120 (130B1120) FC Option Safety PLC Interface Enquire Danfoss: 130B1121 (130B1121) FC Option IP21/NEMA 1 enclosure Frame Size A1 Enquire Danfoss: 130B1121 (130B1121) FC Option IP21/NEMA 1 enclosure Frame Size A1 Enquire Danfoss: 130B1122 (130B1122) FC Option IP21/NEMA 1 enclosure Frame Size A2 Enquire Danfoss: 130B1122 (130B1122) FC Option IP21/NEMA 1 enclosure Frame Size A2 Enquire Danfoss: 130B1123 (130B1123) FC Option IP21/NEMA 1 enclosure Frame Size A3 Enquire Danfoss: 130B1123 (130B1123) FC Option IP21/NEMA 1 enclosure Frame Size A3 Enquire Danfoss: 130B1124 (130B1124) FC Option Numeric Enquire Danfoss: 130B1124 (130B1124) FC Option Numeric Enquire Danfoss: 175Z0152 (175Z0152) Danfoss VSD VLT5000 Inverter Enquire Danfoss: 175Z0158 (175Z0158) VLT5011 Inverter Enquire Danfoss: 175Z0158 (175Z0158) VLT5011 Inverter Enquire Danfoss: 175Z0161 (175Z0161) VLT5011 INVERTER IP20 Enquire Danfoss: 175Z0161 (175Z0161) VLT5011 INVERTER IP20 Enquire Danfoss: 175Z0233 (175Z0233) Danfoss VLT5001 Inverter Enquire Danfoss: 175Z0233 (175Z0233) Danfoss VLT5001 Inverter Enquire Danfoss: 175Z0245 (175Z0245) INVERTER Enquire Danfoss: 175Z0245 (175Z0245) INVERTER Enquire Danfoss: 175Z0257 (175Z0257) INVERTER Enquire Danfoss: 175Z0257 (175Z0257) INVERTER Enquire Danfoss: 175Z0269 (175Z0269) INVERTER Enquire Danfoss: 175Z0269 (175Z0269) INVERTER Enquire Danfoss: 175Z0281 (175Z0281) Danfoss VLT5005 5.5kVa Inverter Enquire Danfoss: 175Z0293 (175Z0293) VLT5006 Enquire Danfoss: 175Z0293 (175Z0293) VLT5006 Enquire Danfoss: 175Z0305 (175Z0305) Danfoss VLT 5008 5.5kw Inverter Enquire Danfoss: 175Z0305 IP54 (175Z0305IP54) VLT5008 5.5KW Enquire Danfoss: 175Z0305 IP54 (175Z0305IP54) VLT5008 5.5KW Enquire Danfoss: 175Z0306 (175Z0306) VLT 5000 WITH BRAKE & DISPLAY – IP54 Enquire Danfoss: 175Z0306 (175Z0306) VLT 5000 WITH BRAKE & DISPLAY – IP54 Enquire Danfoss: 175Z0317 (175Z0317) Danfoss VLT5011 7.5 kw Inverter Enquire Danfoss: 175Z0317 IP54 standard (175Z0317IP54STNDRD) VLT5011 7.5kw Enquire Danfoss: 175Z0317 IP54 standard (175Z0317IP54STNDRD) VLT5011 7.5kw Enquire Danfoss: 175Z0318 (175Z0318) VLT5000 INVERTER Enquire Danfoss: 175Z0318 (175Z0318) VLT5000 INVERTER Enquire Danfoss: 175Z0370 (175Z0370) Danfoss VLT5001 0.75 kW 2.2 A AC Drive Enquire Danfoss: 175Z0370 (175Z0370) Danfoss VLT5001 0.75 kW 2.2 A AC Drive Enquire Danfoss: 175Z0370 (175Z0370) Danfoss VLT5001 0.75 kW 2.2 A AC Drive Enquire Danfoss: 175Z0372 (175Z0372) Danfoss VLT5003 ST 24 3.1KVA AC Drive Enquire Danfoss: 175Z0372 (175Z0372) Danfoss VLT5003 ST 24 3.1KVA AC Drive Enquire Danfoss: 175Z0402 (175Z0402) OPT, PROFIBUS WITHOUT MEMORY Enquire Danfoss: 175Z0402 (175Z0402) OPT, PROFIBUS WITHOUT MEMORY Enquire Danfoss: 175Z0403 (175Z0403) PCA, MEMORY CARD, PROCESS Enquire Danfoss: 175Z0403 (175Z0403) PCA, MEMORY CARD, PROCESS Enquire Danfoss: 175Z0404 (175Z0404) Profibus card Enquire Danfoss: 175Z0404 (175Z0404) Profibus card Enquire Danfoss: 175Z0404 (175Z0404) Profibus card Enquire Danfoss: 175Z0536 (175Z0536) VLT5000 2.5A Inverter Enquire Danfoss: 175Z0536 (175Z0536) VLT5000 2.5A Inverter Enquire Danfoss: 175Z0542 (175Z0542) VLT5003PT5B20STR3D0F10A00C0 2.2kw inverter. Enquire Danfoss: 175Z0542 (175Z0542) VLT5003PT5B20STR3D0F10A00C0 2.2kw inverter. Enquire Danfoss: 175Z0542 (175Z0542) VLT5003PT5B20STR3D0F10A00C0 2.2kw inverter. Enquire Danfoss: 175Z0548 (175Z0548) Danfoss VLT5004 2.2KW Variable Speed Drive Enquire Danfoss: 175Z0551 (175Z0551) Danfoss VLT5004 Drive Enquire Danfoss: 175Z0551 (175Z0551) Danfoss VLT5004 Drive Enquire Danfoss: 175Z0551 (175Z0551) Danfoss VLT5004 Drive Enquire Danfoss: 175Z0562 (175Z0562) Danfoss VLT5006 4KW Inverter

Đại lý Danfoss 130B1116 | Nhà phân phối Danfoss 130B1116 | Danfoss 130B1116

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629