Thứ Tư , 5 Tháng Mười 2022

Tag Archives: HD-11M-237

Bảng mạch điều khiển MCSII-PC.2008

Bảng mạch điều khiển MCSII-PC.2008 Áp tô mát AP-50 – 3MT; 50A AP-50 – 3MT; 50A Biến dòng điện 100/5; 15VA 100/5; 15VA Biến dòng điện 400/5; 15VA 400/5; 15VA Bộ hạn vị tầm với KY-701 AT2 KY-701 AT2 Bộ hạn vị tang cáp YB-250 AT2 YB-250 AT2 Cầu chì …

Read More »

Tay trang điều khiển KII-1203T2

Tay trang điều khiển KII-1203T2 Tay trang điều khiển KII-1826T2 Tay trang điều khiển tời đóng mở KII-1866y2 Tay trang điều khiển tời giữ KII-1266y2 Biến dòng điện 100/5; 15VA Biến dòng điện 400/5; 15VA Bộ hạn vị tầm với KY-701 AT2 Bộ hạn vị tang cáp YB-250 AT2 Cầu …

Read More »