Thứ Bảy , 28 Tháng Một 2023

Tag Archives: Turck Bi4U-M12-AP6X

Bộ điều khiển BAC-8005

Bộ điều khiển BAC-8005 BACnet ASC: SimplyVAV, Cooling / Heating, 40 in-lbs, 90 sec.BAC-8001 BACnet ASC: SimplyVAV, Fan and Reheat, 40 in-lbs, 90 sec.BAC-8005 BACnet ASC: SimplyVAV, Dual Duct, 40 in-lbs, 90 sec.BAC-8007 BACnet ASC: SimplyVAV, Fan and Reheat, Position, 40 in-lbs, 60 sec.BAC-8205 Cảm biến Omron EE-SPX303N Cảm biến …

Read More »