Chủ Nhật , 29 Tháng Một 2023

Bộ điều khiển Honeywell L6006A1012

Bộ điều khiển Honeywell L6006A1012

High Limit/Low Limit Aquastat Controller
Honeywell L6006A1004/U

High or low limit Aquastat® controller with 100 F to 240 F operating temperature
High Limit/Low Limit Aquastat Controller
Honeywell L6006A1012/U

High/low limit Aquastat Controller for residential combustion
High or low limit horizontal mount controller with SPDT, operating range 100-240F, 3 inch capillary.
Honeywell L6006A1145/U

High or low limit horizontal mount controller with SPDT, operating range 100-240F, 3 inch capillary.
High Limit/Low Limit Aquastat Controller
Honeywell L6006A1244/U

High/low limit Aquastat Controller for residential combustion
High or low limit surface mount controller with SPDT, operating range 65-200F, factory stop at 200F
Honeywell L6006C1018/U

High or low limit surface mount controller with SPDT, operating range 65-200F, factory stop at 200F
High/Low Limit Aquastat Controller, Unit
Honeywell L6006C1034/U

High or low limit Aquastat® controller with circulator control

đại lý L6006A1012, nhà phân phối L6006A1012, tài liệu L6006A1012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.