Thứ Năm , 18 Tháng Bảy 2024

Khởi động từ 3TH43550HP0

Khởi động từ 3TH43550HP0

Khởi động từ 3TH43550AN6 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, AC operation, 200-220 V AC 60 Hz/200 V AC 50 Hz
Khởi động từ 3TH43550AP0 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, AC operation, 230 V AC 50 Hz, 277 V 60 Hz
Khởi động từ 3TH43550AP2 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, AC operation, 240 V AC 50/60 Hz
Khởi động từ 3TH43550AP6 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, AC operation, 240 V AC 60 Hz/220 V AC 50 Hz
Khởi động từ 3TH43550AR0 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, AC operation, 415 V AC 50 Hz/500 V AC 60 Hz
Khởi động từ 3TH43550AR2 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, AC operation, 440 V AC 50/60 Hz
Khởi động từ 3TH43550AS0 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, AC operation, 500 V AC 50 Hz/600 V AC 60 Hz
Khởi động từ 3TH43550AU0 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, AC operation, 240 V AC 50 Hz/288 V AC 60 Hz
Khởi động từ 3TH43550AV0 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, AC operation, 400 V AC 50 Hz, 480 V 60 Hz
Khởi động từ 3TH43550BA4 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, DC operation, 12 V DC
Khởi động từ 3TH43550BB4 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, DC operation, 24 V DC
Khởi động từ 3TH43550BC4 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, DC operation, 30 V DC
Khởi động từ 3TH43550BD4 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, DC operation, 42 V DC
Khởi động từ 3TH43550BE4 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, DC operation, 60 V DC
Khởi động từ 3TH43550BF4 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, DC operation, 110 V DC
Khởi động từ 3TH43550BF8 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, DC operation, DC operation 100 V DC (0.8-1.2UC)
Khởi động từ 3TH43550BG4 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, DC operation, 125 V DC
Khởi động từ 3TH43550BG8 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, DC operation, 90 V-140 V DC
Khởi động từ 3TH43550BM4 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, DC operation, 220 V DC
Khởi động từ 3TH43550BP4 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, DC operation, 230 V DC
Khởi động từ 3TH43550BQ4 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, DC operation, 240 V DC
Khởi động từ 3TH43550BV4 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, DC operation, 36 V DC
Khởi động từ 3TH43550BW4 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal, DC operation, 48 V DC
Khởi động từ 3TH43550HP0 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal with surge suppression (varistor) AC operation 230/220 V AC 50 Hz, 276/264 V 60 Hz
Khởi động từ 3TH43550LB4 For contactor relays 55E, EN 50011 5 NO + 5 NC, screw terminal DC operation DC operation Integr. varistor
Khởi động từ 3TH43550LC8 For contactor relays 55E, EN 50011 5 NO + 5 NC, screw terminal DC operation DC operation 33 V DC Integr. varistor
Khởi động từ 3TH43550LF4 For contactor relays 55E, EN 50011 5 NO + 5 NC, screw terminal DC operation DC operation 110 V DC Integr. varistor
Khởi động từ 3TH43553BB4 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal DC operation 24 V DC Rectifier bridge built-in for contactor safety combination
Khởi động từ 3TH43554KB4 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5 NO + 5 NC, screw terminal with surge suppression (interference suppression diode) DC operation 24 V DC
Khởi động từ 3TH43554MD0 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5NO + 5NC flat connector terminal AC operation 42 V AC 50 Hz/50 V AC 60 Hz
Khởi động từ 3TH43554MP0 Contactor relay, 55E, EN 50011, 5NO + 5NC flat connector terminal AC operation 230 V AC 50 Hz, 277 V 60 Hz
Khởi động từ 3TH43555KB4 Contactor relay, 2-tier, 24 V DC, Size 0, 5 NO + 5 NC, Integrated varistor
Khởi động từ 3TH43640AB0 Contactor relay, 64E, EN 50011, 6NO + 4NC, screw terminal, AC operation, 24 V AC 50 Hz/29 V AC 60 Hz
Khởi động từ 3TH43640AC2 Contactor relay, 64E, EN 50011, 6NO + 4NC, screw terminal, AC operation, 24 V AC 50/60 Hz
Khởi động từ 3TH43640AD0 Contactor relay, 64E, EN 50011, 6NO + 4NC, screw terminal, AC operation, 42 V AC 50 Hz/50 V AC 60 Hz
Khởi động từ 3TH43640AE0 Contactor relay, 64E, EN 50011, 6NO + 4NC, screw terminal, AC operation, 60 V AC 50 Hz/72 V AC 60 Hz
Khởi động từ 3TH43640AF0 Contactor relay, 64E, EN 50011, 6NO + 4NC, screw terminal, AC operation, 110 V AC 50 Hz/132 V AC 60 Hz
Khởi động từ 3TH43640AG2 Contactor relay, 64E, EN 50011, 6NO + 4NC, screw terminal, AC operation, 110 V AC 50/60 Hz
Khởi động từ 3TH43640AG6 Contactor relay, 64E, EN 50011, 6NO + 4NC, screw terminal, AC operation, 100-110 V AC 60 Hz/100 V AC 50 Hz
Khởi động từ 3TH43640AH0 Contactor relay, 64E, EN 50011, 6NO + 4NC, screw terminal, AC operation, 48 V AC 50 Hz/58 V AC 60 Hz
Khởi động từ 3TH43640AJ1 Contactor relay, 64E, EN 50011, 6NO + 4NC, screw terminal, AC operation 115 V 60 Hz/96 V AC 50 Hz
Khởi động từ 3TH43640AJ2 Contactor relay, 64E, EN 50011, 6NO + 4NC, screw terminal, AC operation, 115 V AC 50/60 Hz
Khởi động từ 3TH43640AK6 Contactor relay, 64E, EN 50011, 6NO + 4NC, screw terminal, AC operation, 120 V AC 60 Hz/110 V AC 50 Hz
Khởi động từ 3TH43640AL2 Contactor relay, 64E, EN 50011, 6NO + 4NC, screw terminal, AC operation, 230 V AC 50/60 Hz
Khởi động từ 3TH43640AM0 Contactor relay, 64E, EN 50011, 6NO + 4NC, screw terminal, AC operation 220 V AC 50 Hz/264 V AC 60 Hz
Khởi động từ 3TH43640AN2 Contactor relay, 64E, EN 50011, 6NO + 4NC, screw terminal, AC operation, 220 V AC 50/60 Hz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629