Thứ Năm , 18 Tháng Bảy 2024

Công tắc áp suất H100K-540

Công tắc áp suất H100K-540

Thông số kỹ thuật UE H100K-540

Part Number Description
Công tắc áp suất H100K-544 1/8″NPT Epoxy Coated Aluminum Pressure Connection; Buna-N Diaphragm; 2 to 20 psid Adjustable Set Point Range; 0.1 to 0.6 psi Fixed Deadband; 2500 psid Proof Pressure; 1200 psi Working Pressure
Công tắc áp suất H100K-545 1/8″NPT Epoxy Coated Aluminum Pressure Connection; Buna-N Diaphragm; 5 to 50 psid Adjustable Set Point Range; 0.2 to 1.2 psi Fixed Deadband; 2500 psid Proof Pressure; 1200 psi Working Pressure
Công tắc áp suất H100K-546 1/8″NPT Epoxy Coated Aluminum Pressure Connection; Buna-N Diaphragm; 10 to 125 psid Adjustable Set Point Range; 0.4 to 2.6 psi Fixed Deadband; 2500 psid Proof Pressure; 1200 psi Working Pressure
Công tắc áp suất H100K-547 1/8″NPT Epoxy Coated Aluminum Pressure Connection; Buna-N Diaphragm; 50 to 250 psid Adjustable Set Point Range; 0.8 to 5.3 psi Fixed Deadband; 2500 psid Proof Pressure; 1200 psi Working Pressure
Công tắc áp suất H100K-548 1/8″NPT Epoxy Coated Aluminum Pressure Connection; Buna-N Diaphragm; 100 to 500 psid Adjustable Set Point Range; 2 to 9 psi Fixed Deadband; 2500 psid Proof Pressure; 1200 psi Working Pressure
Công tắc áp suất H100K-540 1/8″NPT Epoxy Coated Aluminum Pressure Connection; Buna-N Diaphragm; 0.2 to 7″wcd Adjustable Set Point Range; 0.05 to 0.3″wc Fixed Deadband; 400 psid Proof Pressure; 200 psi Working Pressure
Công tắc áp suất H100K-541 1/8″NPT Epoxy Coated Aluminum Pressure Connection; Buna-N Diaphragm; 1 to 20″wcd Adjustable Set Point Range; 0.1 to 0.5″wc Fixed Deadband; 400 psid Proof Pressure; 200 psi Working Pressure
Công tắc áp suất H100K-542 1/8″NPT Epoxy Coated Aluminum Pressure Connection; Buna-N Diaphragm; 5 to 50″wcd Adjustable Set Point Range; 0.2 to 1.5″wc Fixed Deadband; 400 psid Proof Pressure; 200 psi Working Pressure
Công tắc áp suất H100K-543 1/8″NPT Epoxy Coated Aluminum Pressure Connection; Buna-N Diaphragm; 10 to 200″wcd Adjustable Set Point Range; 0.5 to 4.5″wc Fixed Deadband; 400 psid Proof Pressure; 200 psi Working Pressure

đại lý H100K-540 | nhà phân phối H100K-540 | đại lý UE | nhà phân phối United Electric

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629