Thứ Bảy , 20 Tháng Bảy 2024

Nhà phân phối Laumas

Nhà phân phối Laumas

đại lý laumas | đầu cân laumas | loacell laumas | cân điện tử laumas

ML / CBL 250-10000 – CBX15000
ML / CBL 15000 – CBX3000
ML / CBL 30000 – CBX5000
ML / CBL 50000-100000
ML / FCAL-FCAX
ML / FCL-FCK-FCOL
ML / FTK 75-2000
ML / FTP 75-2000
ML / FTL 300-2000
ML / FTZ 500-2000
ML / FTK 3000-5000
ML / FTP 3000-5000
Laumas CBL-5000kg,CBL-7500kg,CBL-10000kg,CBL-15000kg,CBL-30000kg,CBL-50000kg,CBL-100000kg
Laumas CBLS-200000kg,CBLS-300000kg,CBLS-500000kg,CBLS-750000kg
Laumas COK-15000kg,COK-35000kg,COK-50000kg
Laumas COL-15000kg,COL-30000kg,COL-60000kg
Laumas CO-25000kg
Laumas TAL-5000kg,TAL-10000kg
Laumas TBL-20000kg,TBL-30000kg,TBL-50000kg
Laumas CL-500kg,CL-1000kg,CL-2000kg,CL-5000kg,CL-10000kg,CL-20000kg,CL-30000kg,CL-60000kg,CL-100000kg,CL-150000kg,CL-200000kg
Laumas CLK-2000kg,CLK-5000kg,CLK-10000kg,CLK-20000kg
Laumas SA-15kg,SA-30kg,SA-60kg,SA-150kg,SA-300kg
Laumas CTOL-50kg,CTOL-100kg,CTOL-200kg,CTOL-300kg,CTOL-500kg,CTOL-1000kg,CTOL-2500kg,CTOL-5000kg
Laumas CTL-100kg,CTL-200kg,CTL-300kg,CTL-500kg,CTL-1000kg,CTL-2500kg,CTL-5000kg,CTL-7500kg,CTL-10000kg,CTL-12500kg
Laumas FTA-750kg,FTA-1200kg,FTA-1500kg,FTA-3000kg,FTA-5000kg
Laumas FTL-300kg,FTL-500kg,FTL-1000kg,FTL-2000kg,FTL-3000kg,FTL-50000kg
Laumas FTK-500kg,FTK-1000kg,FTK-2000kg
Laumas DTL-10000kg,DTL-30000kg
Laumas FTO-75kg,FTO-150kg,FTO-300kg,FTO-500kg,FTO-1000kg,FTO-2000kg,FTO-5000kg,FTO-10000kg
Laumas FTOL-2000kg,FTOL-5000kg
Laumas LAU-5000kg,LAU-10000kg,LAU-20000kg
Laumas PRL-5000kg, PRL-10000kg, PRL-20000kg
Laumas FCOL-20kg,FCOL-50kg,FCOL-100kg,FCOL-200kg,FCOL-350kg,FCOL-500kg
Laumas FCL-10kg,FCL-20kg,FCL-50kg,FCL-100kg,FCL-200kg
Laumas FCA-500kg,FCA-750kg,FCA-1000kg
Laumas FCAL-30kg,FCAL-50kg,FCAL-75kg,FCAL-150kg,FCAL-300kg
Laumas CA-30t,CA-50t,CA-75t,CA-100t,CA-125t,CA-150t,CA-180t,CA-250t
Laumas FUN-1000/1000kg,2000/1000kg,5000/2000kg,10000/3000kg,20000/5000kg
Laumas LCD-1,TL,TD RS485,TPZ,TPS-JOLLYTPS,WE RS485,JOLLY,P-WI,PWS
Laumas DOS2005,W60.000,PROFIBUS,WT60.000.WT60.000M,WL60.000,WR60.000
Laumas WRMDB,WB60.000,WG60.000,LW30.000R,WN30.000R

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629