Thứ Bảy , 25 Tháng Năm 2024

Yaskawa SGD7S-330AA0A

Yaskawa SGD7S-330AA0A

Thông số kỹ thuật SGD7S-330AA0A

Description: SGD7S-330AA0A is an Drives-AC Servo manufactured by Yaskawa

Series: Single-axis SERVOPACKs

Maximum Applicable Motor Capacity: 5.0 kW

Power Supply Voltage: 200VAC

Interface: EtherCAT communication Reference

Design Revision Order: A

Options: None: Without Options

Sigma-7 Servo Amplifier: SGD7S-2R8AA0A, SGD7S-2R8AM0A000F50, SGD7S-2R8AQ0A000F51, SGD7S-2R8AR0A000F51
Sigma-7 Servo Amplifier: SGD7S-3R8AA0A, SGD7S-5R5AA0A, SGD7S-7R6AA0A, SGD7S-3R8AM0A000F50, SGD7S-3R8AQ0A000F51, SGD7S-3R8AR0A000F51, SGD7S-5R5AM0A000F50, SGD7S-5R5AQ0A000F51, SGD7S-5R5AR0A000F51, SGD7S-7R6AM0A000F50, SGD7S-7R6AQ0A000F51, SGD7S-7R6AR0A000F51
Sigma-7 Servo Amplifier: SGD7S-120AA0A, SGD7S-120AM0A000F50, SGD7S-120AQ0A000F51, SGD7S-120AR0A000F51
Sigma-7 Servo Amplifier: SGD7S-180AA0A, SGD7S-200AA0A, SGD7S-180AM0A000F50, SGD7S-180AQ0A000F51, SGD7S-180AR0A000F51, SGD7S-200AM0A000F50, SGD7S-200AQ0A000F51, SGD7S-200AR0A000F51
Sigma-7 Servo Amplifier: SGD7S-330AA0A, SGD7S-330AM0A000F50, SGD7S-330AQ0A000F51, SGD7S-330AR0A000F51
Sigma-7 Servo Amplifier: SGD7S-470AA0A, SGD7S-550AA0A, SGD7S-470AM0A000F50, SGD7S-470AQ0A000F51, SGD7S-470AR0A000F51, SGD7S-550AM0A000F50, SGD7S-550AQ0A000F51, SGD7S-550AR0A000F51
Sigma-7 Servo Amplifier: SGD7S-590AA0A, SGD7S-780AA0A, SGD7S-590AM0A000F50, SGD7S-590AQ0A000F51, SGD7S-590AR0A000F51, SGD7S-780AM0A000F50, SGD7S-780AQ0A000F51, SGD7S-780AR0A000F51
Sigma-7 Servo Amplifier: SGD7S-5R4DA0A000F64,SGD7S-8R4DA0A000F64, SGD7S-120DA0A000F64
Sigma-7 Servo Amplifier: SGD7S-1R9DA0A000F64, SGD7S-3R5DA0A000F64
Sigma-7 Servo Amplifier: SGD7S-R70FA0A, SGD7S-R90FA0A, SGD7S-2R1FA0A, SGD7S-2R1FM0A000F50, SGD7S-2R1FQ0A000F51, SGD7S-2R1FR0A000F51, SGD7S-R70FM0A000F50, SGD7S-R70FQ0A000F51, SGD7S-R70FR0A000F51, SGD7S-R90FM0A000F50, SGD7S-R90FQ0A000F51, SGD7S-R90FR0A000F51
Sigma-7 Servo Amplifier: SGD7S-2R8FA0A, SGD7S-2R8FM0A000F50, SGD7S-2R8FQ0A000F51, SGD7S-2R8FR0A000F51

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629