Thứ Tư , 30 Tháng Chín 2020

Tag Archives: MSCI-LED132

Cảm biến MK441-11Y-RMS

Cảm biến MK441-11Y-RMS Cảm biến nhiệt độ gối trục vít ngang Ord.cd: TR11-AZDBHSKGT000 Ser.no: L10482142FD 1XPt100/TF/4 CI.4 4..20mA, L=510mm NSX: ENDRESS&HAUSER Cảm biến bảo vệ va chạm xích cào, băng tải cần với đống than Ultrasonic Level Measurement Compact transmitters  For non-contact level measurement of fluids 4-20mA 2wire Type: FMU …

Read More »