Thứ Tư , 5 Tháng Mười 2022

Tag Archives: Van điện từ 8654700.8401

Cảm biến nhiệt độ K-T1560 22 T7 S71 L150

Cảm biến nhiệt độ K-T1560 22 T7 S71 L150 Cảm biến nhiệt độ loại K-T1560 22 T7 S71 L150 H1 6x150mm-(-200oC)-1200 Cảm biến nhiệt độ loại K-T1560 22 T7 S71 L600 H1- 6x600mm-(-200-1200) Công tắc áp suất LGW 50 A4/2 (2,5 ->50mmbar) Công tắc áp suất LGW 10 A4/2 (1->10mmbar) …

Read More »