Thứ Bảy , 28 Tháng Một 2023

Đại lý Bliss

Đại lý Bliss

Catalog number Trade size
(inch)
Inner diameter min.
(mm)
Inner diameter max.
(mm)
Outside diameter min.
(mm)
Outside diameter max.
(mm)
Min bending radius
(mm)
Packing length
(m)
A91330200 5/16″ 10.30 10.80 14.30 14.80 30.00 50
A91330300 3/8″ 12.30 12.80 16.70 17.20 35.00 50
A91330400 1/2″ 15.80 16.30 20.40 20.90 42.00 50
A91330600 3/4″ 20.70 21.20 25.70 26.30 51.00 50
A91331000 1″ 26.00 26.60 31.60 32.20 62.00 50
A91331200 1-1/4″ 34.70 35.40 40.80 41.50 85.00 30
A91331400 1-1/2″ 40.00 40.60 46.60 47.20 99.00 30
A91332000 2″ 51.30 51.90 57.90 58.50 121.00 20
A91332500 2-1/2″ 63.00 63.60 72.00 72.60 145.00 10
A91333000 3″ 78.00 78.70 87.00 87.70 180.00 10
A91334000 4″ 101.60 102.60 110.30 111.30 230.00 5

Nhà phân phối ống Bliss

Catalog number Trade size
(inch)
Metric designator Inner diameter min.
(mm)
Inner diameter max.
(mm)
Outside diameter min.
(mm)
Outside diameter max.
(mm)
Min bending radius
(mm)
Packing length
(m)
A20660300 3/8〞 12 12.29 12.80 17.50 18.00 50.50 30
A20660400 1/2〞 16 15.80 16.31 20.80 21.30 82.50 30
A20660600 3/4〞 21 20.83 21.34 26.20 26.70 108.00 30
A20661000 1〞 27 26.44 27.08 32.80 33.40 165.00 20
A20661200 1-1/4〞 35 35.05 35.81 41.40 42.20 203.00 20
A20661400 1-1/2〞 41 40.01 40.64 47.40 48.30 228.50 20
A20662000 2〞 53 51.31 51.94 59.40 60.30 282.50 15
A20662400 2-1/2〞 63 62.99 63.63 72.10 73.00 374.50 10
A20663000 3〞 78 77.98 78.74 87.90 88.90 444.50 10
A20664000 4〞 103 101.60 102.62 113.30 114.30 609.50 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.