Thứ Bảy , 25 Tháng Năm 2024

Đại lý Honeywell

Đại lý Honeywell

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
C7012A1145/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
C7012A1152/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
C7012A1160/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

208 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
C7012A1186/U

208 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

240 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
C7012A1194/U

240 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

100 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
C7012A1202/U

100 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
C7012A1210/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Explosion Proof
C7012C1042/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Explosion Proof

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
C7012E1104/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
C7012E1112/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629