Thứ Bảy , 18 Tháng Năm 2024

Đại lý linh kiện IXYS

Đại lý linh kiện IXYS

Đại lý linh kiện IXYS

đại lý ixys | nhà phân phối ixys | thyristor ixys

MEK250-12DA, MEK300-06DA
MEK350-02DA, MEK600-04DA
MEO450-12DA, MEO500-06DA
MEO550-02DA, MDD56-12N1B
MDD26-12N1B, MDD26-16N1B
MDD44-12N1B, MDD44-16N1B
MDD56-16N1B, MDD72-12N1B
MDD72-16N1B, MDD95-12N1B, MDD95-16N1B
MDD142-12N1B, MDD142-16N1B
MDD172-12N1B, MDD172-16N1B
MDD220-12N1B, MDD220-16N1B
MDD250-12N1B, MDD250-16N1B
MDD310-12N1B, MDD310-16N1B
MDD312-12N1B, MDD312-16N1B
MCD255-16io1, MCD255-18io1
MCD310-08io1, MCD310-12io1
MCD310-14io1, MCD310-16io1
MCD310-18io1, MCD310-22io1
MCD312-12io1, MCD312-14io1
MCD312-16io1, MCD312-18io1
MCD500-12io1, MCD500-14io1
MCD500-16io1, MCD500-18io1
MCD500-22io1, MCD700-12io1W
MCD700-16io1W, MCD700-18io1W

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629