Chủ Nhật , 14 Tháng Tư 2024

Đại lý phân phối HBM

Đại lý phân phối HBM

Đại lý phân phối HBM

OTD Automation nhà phân phối các sản phẩm HBM tại Việt nam, sản phẩm phân phối bao gồm:

 • HBM Strain
  Stress Analysis Strain Gauges
  Transducer Strain Gauges
  Optical Fiber Sensors
  Strain Gauge Accessories
  Load Cell Product Overview
 • HBM Load
  Load Cells
  Single Point Load Cells
  Beam Load Cells
  Digital Load Cells
  Industrial Electronics
  Force Sensor Product Overview
 • HBM Force Sensors
  Multi Axis Sensors
  Torque Sensor Product Overview
 • HBM Torque
  Torque Sensors
  Multi Axis Sensors
  Custom OEM Sensors
 • HBM Other Sensors
  Pressure Sensors
  Displacement Sensors
  Current Transducers
  High Voltage Probes
  TEDS
  Microphones
  Accelerometers

đại lý hbm | cảm biến hbm | nhà phân phối hbm | loadcell hbm

HBM 1-RTN0.05/68 TRINGTORSIONAL LOAD CELL ( MEASURING INSTRUMENTS
HBM 1-RTN/68T/VEN RUBBER-METAL BEARING FOR LOAD CELLS
HBM 1-RTN/100T/VEN RUBBER METAL BEARING FOR RTN 100T
HBM 1-RTN0.05/100T RINGTORSIONAL LOAD CELL (MEASURING INSTRUMENTS
HBM 1-RTN./33T/VEN RUBBER- METAL BEARING FOR RTN 337T
HBM 1-RTN./68T/VEN RUBBER- METAL BEARING
HBM 1-RTN0.05/33T RINGTORSIONAL LOAD CELL (MEASURING INSTRUMENT
HBM 1-RTN0.05/68T RINGTORSIONAL LOAD CELL (MEASURING INSTRUMENT
HBM SINGLE POINT LOAD CELL
HBM 1-RTN0.05/68T RINGTORSIONAL LOAD CELL (MEASURING INSTRUMENT)
HBM 1-RTN./68T/VEN RUBBER- METAL BEARING
HBM 1-SP4C3MR/100 KG-1 SINGLE POINT LOAD CELL SP4MC3MR/100 KG (ELECTRICAL MEASURING INSTRUMENT)
HBM 1-C16A2D1 /60T/NN LOAD CELL 1000 OIML ( MEASURING INSTRUMENT)
HBM THRUST PIECE BELOW FOR C16 ( MEASURING INSTRUMENT )
HBM RUBBER-METAL BEARING FOR RTN 33T ( BEARING )
HBM LOAD CELL 1000 D OIML ( MEASURING INSTRUMENT )
HBM LOAD CELL 1000 D OIML ( MEASURING INSTRUMENT )
HBM THRUST PIECE ABOVE ( C16 UP TO 60T ) ( MEASURING INSTRUMENT)
HBM RINGTORSIONAL LOAD CELL RTNO.05/33T ( MEASURING INSTRUMENT )
HBM THRUST PIECE BELOW FOR C16 ( MEASURING INSTRUMENT )
HBM RUBBER-METAL BEARING , GALVANIZED , 33T
HBM RING TORSIONAL LOAD CELL ( MEASURING INSTRUMEMTS )
HBM RING TORSIONAL LOAD CELL ( MEASURING INSTRUMEMTS )
HBM RUBBER-METAL BEARING , GALVANIZED , 68T
HBM RING TORSIONAL LOAD CELL ( MEASURING INSTRUMENTS )
HBM MOUNTING AIDS ( PARTS OF MEASURING INSTRUMENTS )
HBM LOAD CELL 1000D OIML, 10.000D NTEP ( MEASURING INSTRUMENTS)
HBM RUBBER-METAL BRARING, GALVANIZED , 68T ( BEARING )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629