Thứ Bảy , 18 Tháng Năm 2024

Nhà phân phối Dynisco

Nhà phân phối Dynisco

ECHO-VT1-PSI-R23-UNF-6PN-S09-NFL-NTR ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-NFL-NTR
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
ECHO-MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR ECHO-MV3-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ ECHO-MA4-PSI-R17-UNF-6PN-S06-F18-TCJ
ECHO-MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-HIR-S06-F18-NTR ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-NFL-NTR

 

BP420-1/2-10M-6 BP420-1/2-7.5M-6 BP420-1/2-5.5M-6 BP420-1/2-3M-6
BP420-1/2-9.5M-6 BP420-1/2-5M-6 BP420-1/2-7.5M-3 BP420-1/2-12.5M-6
BP420-1/2-4M-6 BP420-1/2-4.5M-6 BP420-1/2-9M-6 BP420-1/2-3.5M-6
BP420-1/2-8.5M-6 BP420-1/2-5M-1.81 BP420-1/2-7.5M-1.81 BP420-1/2-3M-1.81
BP420-1/2-3.5M-1.81 BP420-1/2-1M-6 BP420-1/2-7.5M-6-1/4NPT

 

UPR900-2-0-0-0-0-0-0-0 TRANS 149040000 2 ALARM HV
UPR900-2-1-0-0-0-0-0-0 2INPUT 2RETRANS HV 149041000 2 ALM RETRANS HV 2 ALM RETRANS HV
ATC990-4-0-0-1-1-0-0-0-0 3RELAY 24VPS 2ND RETRANS HV 149021100 DUAL ALARM, RETRANS, 24UPS HV INDICATOR
1480-4-1-0-0 2ALM W INDCOMMON RETRANS HV 149040010 2 ALM MODBUS HV
UPR900-2-1-0-1-0-0-0-0 UPR900-2-1-1-1-0-0-0-0 2 RELAY 2INPUT MODBUS 24VPS 2 RETRANS HV
RT350-V1 SIGNAL COND 115V

đại lý phân phối Dynisco | nhà phân phối Dynisco | đại lý dynisco | đại lý cảm biến áp lực Dynisco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629