Thứ Hai , 22 Tháng Tư 2024

Nhà phân phối Leine Linde

nha phan phoi Leine Linde

Nhà phân phối Leine Linde

OTD Automation cung cấp các sản phẩm Leine Linde tại Việt Nam, các sản phẩm chúng tôi cung cấp gồm:

 • Leine Linde Heavy duty encoders
  • 4000 Linear
   • RLA 4200
   • RLI 4300
  • 2000 Bearingless
   • MRI 2200 and 2300
   • MRI 2850
  • 1000 Extreme
  • 900 Premium
  • 800 Heavy duty
  • 700 Compact
  • 600 Industrial
   • 600 YAWMO®
  • 500 Robust
  • 300 Miniature
  • Accessories
 • Leine Linde Strain sensors
  – ESR Strain sensor
 • Leine Linde Structural load monitoring
  • EMS with basic modules
  • EMS Turbine Load Control
 • Leine Linde Condition monitoring
  • ADS Uptime
  • ADS Online
  • ADS Upgrade Unit
  • ADS Classic
 • Leine Linde Motion control
  • Speed monitoring
  • Dual output encoders
  • Fieldbus interfaces
 • Leine Linde Functional safety
  • FSI 900
   • FSI 900 YAWMO®
  • FSI 800
 • Leine Linde Hazardous locations
  • Ex 600
  • Ex 800
  • Zone 2/22

Leine Linde 637156-01
Leine Linde 637516-01
Leine Linde 637914-01
Leine Linde 649736-01 RHI 593-59
Leine Linde 649736-02
Leine Linde 665328-01
Leine Linde 665328-01 630409
Leine Linde 670900035
Leine Linde 671516980-180 (KABELLÄNGE 5 M )
Leine Linde 671900050-1024
Leine Linde 672632-01
Leine Linde 675504951
Leine Linde 678695-01
Leine Linde 690777-01
Leine Linde 729677-01
Leine Linde 729677-02
Leine Linde 729677-02 861007455
Leine Linde 729798-01
Leine Linde 729798-02
Leine Linde 731823-01
Leine Linde 731823-04
Leine Linde 731823-06
Leine Linde 734321-02
Leine Linde 734385-01
Leine Linde 742502-01
Leine Linde 747944-01
Leine Linde 750701-02
Leine Linde 750724-01
Leine Linde 750724-05
Leine Linde 750724-11
Leine Linde 757512-01 RHI 593
Leine Linde 806328-01
Leine Linde 809645-01
Leine Linde 841910003
Leine Linde 850-009276-1024
Leine Linde 850-009476-1024
Leine Linde 850-00976-1024
Leine Linde 8500009456
Leine Linde 850009256-2048
Leine Linde 850009456-1024
Leine Linde 850009456-5000PPR
Leine Linde 850009556
Leine Linde 850009556-2048
Leine Linde 861-007355-1024

Leine Linde Viet nam | nhà phân phối Leine+Linde
nhà cung cấp bộ mã hóa vòng quay Leine-Linde
nhà phân phối encoder Leine Linde
đại lý phân phối Leine & Linde
nhà cung cấp bộ giải mã xung Leine Linde

Encoder Leine & Linde Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629