Thứ Sáu , 14 Tháng Sáu 2024

Bộ chống sét SD32X

Bộ chống sét SD32X

Thông số kỹ thuật bộ khống chế điện áp mtl SD32X

Part Number Alternate P/N Voltage Model
Bộ chống sét SDRTD SDRTD 1 Vdc (0.75 Vac) DIN rail mounted 3-wire RTD protection đại lý SDRTD mtl SDRTD
Bộ chống sét SD07 SD07 7 Vdc (5 Vac) DIN rail mounted with fuse disconnect đại lý SD07 mtl SD07
Bộ chống sét SD07R SD07R 7 Vdc (5 Vac) DIN rail mounted with high bandwidth capability đại lý SD07R mtl SD07R
Bộ chống sét SD07R3 SD07R3 7 Vdc (5 Vac) DIN rail mounted with 3-terminals and high bandwidth capability đại lý SD07R3 mtl SD07R3
Bộ chống sét SD07X SD07X 7 Vdc (5 Vac) DIN rail mounted low resistance device đại lý SD07X mtl SD07X
Bộ chống sét SD16 SD16 16 Vdc (11 Vac) DIN rail mounted with fuse disconnect đại lý SD16 mtl SD16
Bộ chống sét SD16R SD16R 16 Vdc (11 Vac) DIN rail mounted with high bandwidth capability đại lý SD16R mtl SD16R
Bộ chống sét SD16R3 SD16R3 16 Vdc (11 Vac) DIN rail mounted with 3-terminals and high bandwidth capability đại lý SD16R3 mtl SD16R3
Bộ chống sét SD16X SD16X 16 Vdc (11 Vac) DIN rail mounted low resistance device đại lý SD16X mtl SD16X
Bộ chống sét SD32 SD32 32 Vdc (22 Vac) DIN rail mounted with fuse disconnect đại lý SD32 mtl SD32
Bộ chống sét SD32R SD32R 32 Vdc (22 Vac) DIN rail mounted with high bandwidth capability đại lý SD32R mtl SD32R
Bộ chống sét SD32R3 SD32R3 32 Vdc (22 Vac) DIN rail mounted with 3-terminals and high bandwidth capability đại lý SD32R3 mtl SD32R3
Bộ chống sét SD32X SD32X 32 Vdc (22 Vac) DIN rail mounted low resistance device đại lý SD32X mtl SD32X
Bộ chống sét SD32T3 SD32T3 32 Vdc (22 Vac) DIN rail mounted with 3-terminals đại lý SD32T3 mtl SD32T3
Bộ chống sét SD55 SD55 55 Vdc (38 Vac) DIN rail mounted with fuse disconnect đại lý SD55 mtl SD55
Bộ chống sét SD55R SD55R 55 Vdc (38 Vac) DIN rail mounted with high bandwidth capability đại lý SD55R mtl SD55R
Bộ chống sét SD55R3 SD55R3 55 Vdc (38 Vac) DIN rail mounted with 3-terminals and high bandwidth capability đại lý SD55R3 mtl SD55R3
Bộ chống sét SD55X SD55X 55 Vdc (38 Vac) DIN rail mounted low resistance device đại lý SD55X mtl SD55X
Bộ chống sét SD150X SD150X 150 Vdc (120 Vac) DIN rail mounted high current device đại lý SD150X mtl SD150X
Bộ chống sét SD275X SD275X 320 Vdc (240 Vac) DIN rail mounted high current device đại lý SD275X mtl SD275X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629