Thứ Sáu , 14 Tháng Sáu 2024

Module GE IC693MDL655H

Module GE IC693MDL655H

Module DI tại bộ PLC tự dùng chung IC693MDL 655H

IC5002TBX0030 PanelPC 12 inch Performance Unit Deluxe with Windows XP
IC5002TBX0110 PanelPC 12 inch Performance Unit with Windows XP and Stainless Steel Bezel
IC5002TBX0130 PanelPC 12 inch Performance Unit Deluxe with Windows XP and Stainless Steel Bezel
IC5005CAC0000 PanelClient 15 inch with No License
IC5005CAC0001 PanelClient 15 inch with iFIX Terminal Service License
IC5005CAC0002 PanelClient 15 inch with CIMPLICITY Terminal Service License
IC5005KAX0020 PanelPC Workstation 15 inch with Windows XP
IC5005TAX0010 PanelPC 15 inch Standard Unit with Windows XP
IC5005TAX0030 PanelPC 15 inch Standard Unit Deluxe with Windows XP
IC5005TAX0110 PanelPC 15 inch Standard Unit with Windows XP and Stainless Steel Bezel
IC5005TAX0130 PanelPC 15 inch Standard Unit Deluxe with Windows XP and Stainless Steel Bezel
IC5005TAZ0010 PanelPC 15in Std Unit w/o OS
IC5005TBX0010 PanelPC 15 inch Performance Unit with Windows XP
IC5005TBX0030 PanelPC 15 inch Performance Unit Deluxe with Windows XP
IC5005TBX0110 PanelPC 15 inch Performance Unit with Windows XP and Stainless Steel Bezel
IC5005TBX0130 PanelPC 15 inch Performance Unit Deluxe with Windows XP and Stainless Steel Bezel
IC5007TAX0010 PanelPC 17 inch Standard Unit with Windows XP
IC5007TAX0030 PanelPC 17 inch Standard Unit Deluxe with Windows XP
IC5007TAX0110 PanelPC 17 inch Standard Unit with Windows XP and Stainless Steel Bezel
IC5007TAX0130 PanelPC 17 inch Standard Unit Deluxe with Windows XP and Stainless Steel Bezel
IC5007TBX0010 PanelPC 17 inch Performance Unit with Windows XP
IC5007TBX0030 PanelPC 17 inch Performance Unit Deluxe with Windows XP
IC5007TBX0110 PanelPC 17 inch Performance Unit with Windows XP and Stainless Steel Bezel
IC5007TBX0130 PanelPC 17 inch Performance Unit Deluxe with Windows XP and Stainless Steel Bezel
IC5105KAX0000 15 Inch Panel-C Industrial Computer – Unbundled – w/ Windows XP
IC5105KAX0001 Panel C IPC 15in Unbundled WXP
IC600BF800RR Local I/O Receiver Module
IC600BF801RR Remote I/O Receiver Module
IC600BF802RR 24-48Vac/dc Input Module (8 points)
IC600BF804RR 115Vac/dc Input Module (8 points)
IC600BF805RR 230Vac/dc Input Module (8 points)
IC600BF806RR 12Vac/dc Input Module (8 points)
IC600BF808RR Interrupt Input Module (8 points)
IC600BF810RR 115V Isolated Input Module (6 points)
IC600BF811RR 5VTTL/10-50Vdc Input Module
IC600BF813RR Type J Thermocouple Input Module (8 points)
Rơ le bảo vệ công suất ngược MIWII-1000E00-HI-00
Modul giám sát báo cháy FMM-101
Modul điều khiển báo cháy FCM-1
Sensor báo khói và đế FSP-851
Sensor báo nhiệt và đế FST-851R

đại lý IC693MDL655H | nhà phân phối IC693MDL655H | mô đun IC600BF804RR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629