Thứ Bảy , 18 Tháng Năm 2024

Bộ khoá điều khiển đóng mở 7AI/M0YF40

Bộ khoá điều khiển đóng mở 7AI/M0YF40

Bộ khoá điều khiển đóng mở chuyển chế độ Local/Remote cho van Rotork Shanghai Yi – Type: 7AI/M0YF40

Bộ chuyển đổi tín hiệu tốc độ quạt khói Type: D1553.120U2M
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 3RN1010-1CW00
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ K120RTD
Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng áp ABB CC-E/STD
Bộ chuyển đổi tín hiệu cặp nhiệt CCD DMC-TC01
Bộ chuyển đổi tốc độ quạt khói SQSC-485A
Bộ chuyển đổi tốc độ Epro Type MMS 3311/022-000; NC 9100-03079-00
Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự CCD DMC-RT01
Bộ chuyển đổi tín hiệu % và thước đo LVDT van điều chỉnh tuabin cao áp 10MAA11,12CG001: ИП34-B50-50-7
Bộ chuyển đổi tín hiệu % phản hồi Vishay Nobel LVD3 và thước đo LVDT van điều chỉnh hơi và van điều chỉnh giảm ôn bypass hạ áp
Bộ chuyển đổi tín hiệu % phản hồi Vishay Nobel LVD3 và thước đo LVDT van điều chỉnh hơi và van điều chỉnh giảm ôn bypass cao áp
Bộ chuyển đổi rung roto tuabin, máy phát Benly Nevada 330180-91-00
Bộ chuyển đổi quang điện MOXA Transio TCF-142-M
Bộ chuyển đổi quang điện RS232/422/485 sang quang MOXA – ICF-1150-S-ST
Bộ chuyển đổi PHOENIC MINI MCR-TC-UI
Bộ chuyển đổi nhiệt độ máy nghiền Wideplus Wp – 40
Bộ chuyển đổi Epro Type: CON 021 NC 9200-00006n

14MI/MOW6R-140 part-turn intelligent electric actuator, 14MI/MOW5-40 part-turn intelligent electric actuator, 11MI/MOW5R-80 part-turn intelligent electric actuator, 11MI/MOW4-70 part-turn intelligent electric actuator, 11MI/MOW4-40 part-turn intelligent electric actuator, 7MI/MOW3-70 part-turn intelligent electric actuator, 7MI/MOW3-40 part-turn intelligent electric actuator, 90AI/MOTF50 part-turn intelligent electric actuator, 70AI/MOTF50/s3.84 part-turn intelligent electric actuator, 70AI/MOPF65 part-turn intelligent electric actuator, 40AI/MOTF50/s3.84 part-turn intelligent electric actuator, 40AI/MOPF65 part-turn intelligent electric actuator, 40AI/MOJF50 part-turn intelligent electric actuator, 30AI/MOJF50 part-turn intelligent electric actuator, 16AI/MOFF57 part-turn intelligent electric actuator, 16AI/MOFF36 part-turn intelligent electric actuator, 14AI/MODF44 part-turn intelligent electric actuator, 13AI/MOBF64 part-turn intelligent electric actuator, 11AI/MOBF64 part-turn intelligent electric actuator, 11AI/MOYF40 part-turn intelligent electric actuator, 7AI/MOYF40 part-turn intelligent electric actuator, 30AI/MOW11R-360 part-turn intelligent electric actuator, 40AI/MOW10R-180 part-turn intelligent electric actuator, 30AI/MOW9R-180 part-turn intelligent electric actuator, 16AI/MOW8R-180 part-turn intelligent electric actuator, 14AI/MOW7R-180 part-turn intelligent electric actuator, 30AI/MOW7-60 part-turn intelligent electric actuator, 16AI/MOW7-60 part-turn intelligent electric actuator, 14AI/MOW6R-140 part-turn intelligent electric actuator, 13AI/MOW6R-140 part-turn intelligent electric actuator, 14AI/MOW6-70 part-turn intelligent electric actuator, 11AI/MOW5R-120 part-turn intelligent electric actuator, 11AI/MOW5-40, 13AI/MOW5-70 part-turn intelligent electric actuator, 11AI/MOW5R-80 part-turn intelligent electric actuator, 13AI/MOW4-40 part-turn intelligent electric actuator, 11AI/MOW4-70 part-turn intelligent electric actuator, 11AI/MOW4-40 part-turn intelligent electric actuator, 7AI/MOW3-70 part-turn intelligent electric actuator, 7AI/MOW3-40 part-turn intelligent electric actuator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629