Thứ Bảy , 20 Tháng Bảy 2024

Dynisco 149041000

Dynisco 149041000

Đại lý Dynisco 149041000

BenchMark Sensors

    

PT460E-5M-6 PT462E-10M-12/18 TPT432A-10M-6/18 TPT4634-5M-6/18-SIL2
PT460E-10M-6 TPT463E-5M-6/18 PT4624-1.5M-6/18-SIL2 TPT4634-10M-12/18-SIL2
PT462E-3M-6/18 TPT463E-10M-6/18 PT4624-5M-6/18-SIL2 PT4626-5M-6/18
PT462E-5M-6/18 TPT463E-15M-6/18 PT4624-10M-6/18-SIL2 PT4626-10M-6/18
PT462E-10M-6/18 PT422A-10M-6/18 TPT4634-3M-6/18-SIL2 TPT4636-7.5M-6/18

TPT4636-10M-6/18

 

 

Echo Sensors

ECHO-VT1-PSI-R23-UNF-6PN-S09-NFL-NTR ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-NFL-NTR
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR
ECHO-MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR ECHO-MV3-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ ECHO-MA4-PSI-R17-UNF-6PN-S06-F18-TCJ
ECHO-MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-HIR-S06-F18-NTR ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-NFL-NTR

 

 Nhà phân phối Dynisco 149041000

Burst Plugs

  

BP420-1/2-10M-6 BP420-1/2-7.5M-6 BP420-1/2-5.5M-6 BP420-1/2-3M-6
BP420-1/2-9.5M-6 BP420-1/2-5M-6 BP420-1/2-7.5M-3 BP420-1/2-12.5M-6
BP420-1/2-4M-6 BP420-1/2-4.5M-6 BP420-1/2-9M-6 BP420-1/2-3.5M-6
BP420-1/2-8.5M-6 BP420-1/2-5M-1.81 BP420-1/2-7.5M-1.81 BP420-1/2-3M-1.81
BP420-1/2-3.5M-1.81 BP420-1/2-1M-6 BP420-1/2-7.5M-6-1/4NPT

 

 

Instrumentation

  

UPR900-2-0-0-0-0-0-0-0 TRANS 149040000 2 ALARM HV
UPR900-2-1-0-0-0-0-0-0 2INPUT 2RETRANS HV 149041000 2 ALM RETRANS HV 2 ALM RETRANS HV
ATC990-4-0-0-1-1-0-0-0-0 3RELAY 24VPS 2ND RETRANS HV 149021100 DUAL ALARM, RETRANS, 24UPS HV INDICATOR
1480-4-1-0-0 2ALM W INDCOMMON RETRANS HV 149040010 2 ALM MODBUS HV
UPR900-2-1-0-1-0-0-0-0 UPR900-2-1-1-1-0-0-0-0 2 RELAY 2INPUT MODBUS 24VPS 2 RETRANS HV
RT350-V1 SIGNAL COND 115V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629