Thứ Hai , 24 Tháng Sáu 2024

Đại lý Servo motor Fuji

Đại lý Servo motor Fuji

FALDIC-W

Specification

Type

Rated speed

Encoder

Winding insulation class (*1)

Oil seal/shaft

Brake

Rated output

3000r/min

17-bit INC

IP67

Without an oil seal,
with a key (*2)

Without a brake

0.05 kW

GYS500DC2-T2A

0.1 kW

GYS101DC2-T2A

0.2 kW

GYS201DC2-T2A

0.4 kW

GYS401DC2-T2A

0.75 kW

GYS751DC2-T2A

With a brake

0.05 kW

GYS500DC2-T2A-B

0.1 kW

GYS101DC2-T2A-B

0.2 kW

GYS201DC2-T2A-B

0.4 kW

GYS401DC2-T2A-B

0.75 kW

GYS751DC2-T2A-B

Without an oil seal,
and a key (*2)

Without a brake

0.05 kW

GYS500DC2-T2B

0.1 kW

GYS101DC2-T2B

0.2 kW

GYS201DC2-T2B

0.4 kW

GYS401DC2-T2B

0.75 kW

GYS751DC2-T2B

With a brake

0.05 kW

GYS500DC2-T2B-B

0.1 kW

GYS101DC2-T2B-B

0.2 kW

GYS201DC2-T2B-B

0.4 kW

GYS401DC2-T2B-B

0.75 kW

GYS751DC2-T2B-B

2000r/min

17-bit INC

IP67

With an oil seal
and a key (*3)

Without a brake

0.5 kW

GYG501CC2-T2E

0.75 kW

GYG751CC2-T2E

1kW

GYG102CC2-T2E

1.5kW

GYG152CC2-T2E

2kW

GYG202CC2-T2E

With a brake

0.5 kW

GYG501CC2-T2E-B

0.75kW

GYG751CC2-T2E-B

1kW

GYG102CC2-T2E-B

1.5kW

GYG152CC2-T2E-B

2kW

GYG202CC2-T2E-B

1500r/min

17-bit INC

IP67

With an oil seal
and a key (*3)

Without a brake

0.5 kW

GYG501BC2-T2E

0.85kW

GYG851BC2-T2E

1.3 kW

GYG132BC2-T2E

IP65

1.8kW

GYG182BC2-T2G

2.9kW

GYG292BC2-T2G

IP67

With a brake

0.5kW

GYG501BC2-T2E-B

0.85 kW

GYG851BC2-T2E-B

1.3 kW

GYG132BC2-T2E-B

IP65

1.8kW

GYG182BC2-T2G-B

2.9kW

GYG292BC2-T2G-B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629