Thứ Bảy , 20 Tháng Bảy 2024

Bộ nguồn Phoenix Contact

Bộ nguồn Phoenix Contact

2958378 Bộ nguồn QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5
2958581 Bộ nguồn QUINT-PS-100-240AC/24DC/5
2866255 Bộ nguồn QUINT-PS-100-240AC/48DC/5
2958594 Bộ nguồn QUINT-PS-5X400-500AC/24DC/5
2958811 Bộ nguồn QUINT-PS-100-240AC/12DC/10
2958604 Bộ nguồn QUINT-PS-100-240AC/24DC/10
2958248 Bộ nguồn QUINT-PS-100-240AC/48DC/10
2958617 Bộ nguồn QUINT-PS-5X400-500AC/24DC/10
2958219 Bộ nguồn QUINT-PS-5X400-500AC/48DC/10
2958620 Bộ nguồn QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
2958727 Bộ nguồn QUINT-PS-5X400-500AC/24DC/20
2958226 Bộ nguồn QUINT-PS-5X400-500AC/48DC/20
2958655 Bộ nguồn QUINT-PS-5X400-500AC/24DC/50
2958879 Bộ nguồn QUINT-PS-100-240AC/24DC/40
2958646 Bộ nguồn QUINT-PS-5X400-500AC/24DC/40
2866378 Bộ nguồn QUINT-PS-24DC/24DC/10
2958727 Bộ nguồn QUINT-PS-5X400-500AC/24DC/20
2958226 Bộ nguồn QUINT-PS-5X400-500AC/48DC/20
2958655 Bộ nguồn QUINT-PS-5X400-500AC/24DC/50
2958879 Bộ nguồn QUINT-PS-100-240AC/24DC/40
2958646 Bộ nguồn QUINT-PS-5X400-500AC/24DC/40
2866378 Bộ nguồn QUINT-PS-24DC/24DC/10
2958750 Bộ nguồn MINI-PS-100-240AC/24DC/6
2958837 Bộ nguồn MINI-PS-100-240AC/24DC/4
2866271 Bộ nguồn MINI-PS-48-60DC/24DC/1
2866284 Bộ nguồn MINI-PS-12-24DC/24DC/1
2866985 Bộ nguồn MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5
2958976 Bộ nguồn QUINT-PS-100-240AC/48DC/20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629