Thứ Năm , 20 Tháng Sáu 2024

Cảm biến AUD15C1000

Cảm biến Azbill AUD15C1000

Azbil AUD100C1000

ASE, UV SENSOR AUD100C1000

Thông số kỹ thuật AUD15C1000:

Uv Sensor: azbil AUD100C1000,Azbil Corporation
Lead Length (mm): 1438 mm
Application:Gas fired burners,Oil fired burners,Coal fired burners
Mounting: Integral nut for 1/2 in. sighting pipe.
Ambient Temperature Range (C): -20 ‘C to 120 ‘C
Origin: Japan
Brand: azbil

Đại lý AUD15C1000, nhà phân phối azbil AUD15C1000

Azbil AUD100C1000
Azbil AUD100C1000-A15
Azbil AUD10C1000
Azbil AUD10C100D
Azbil AUD110C1000
Azbil AUD15C1000
Azbil AUD300C1000
Azbil AUD300C100D
Azbil AUD500C11000
Azbil AUD500C11000T
Azbil AUD500C1100D
Azbil AUD500C1100DT
Azbil AUD500C11100
Azbil AUD500C11100T
Azbil AUD500C1110D
Azbil AUD500C1110DT
Azbil AUD50A1000
Azbil AUD60A1000
Azbil AUD60A100D
Azbil AUD60A1010
Azbil AUD60A101D
Azbil AUR300C12100
Azbil AUR300C121D0
Azbil AUR300C121DT
Azbil AUR300C12200
Azbil AUR300C122D0
Azbil AUR300C13100
Azbil AUR300C131D0
Azbil AUR300C131DT
Azbil AUR300C13200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629