Thứ Hai , 24 Tháng Sáu 2024

Nhà phân phối Brahma

Nhà phân phối Brahma

http://www.brahma.it/cgi-bin/file_prodotti14/VM42_43.gif
Nhà phân phối Brahma

Bộ đánh lửa mỏ đốt Brahma code 36223301

Bộ đánh lửa SM 592/S

BRAHMA:
GR2, G22, G22/A, GF2, GF2/A, GF3, GF3/A
G33, VM42, VM41, OR1, OR2, OR3, OR3/B, OR1/Z
F22, FR1, FR2 SR3, VE3, BV3, GV3, GV2, VE3.2
MF2, MF2TV30ST2S, M300, SM592.2
SM592.2/S, SM152.2, CM192.2, CM38
CE11V, CM191.2, CM191N.2CM381.2
Brahma CE11U
Brahma CM191.2
Brahma CM381.1
Brahma G22 GF2
Brahma GR2 TBL
Brahma MF2
Brahma MPI22
Brahma OR3/B
Brahma SM152.2
Brahma SM592.2
Brahma SM592.2/S
Brahma SR3
Brahma VE3.2
Brahma VM41
Brahma VM42

đại lý Brahma 36223301, nhà phân phối Brahma 36223301

GV/GVC15-GV/GVC25-GV/GVC30-GV/GVC40 Seri Combined valve units… TECH
EG25-EG30 SERIES Gas solenoid valves… TECH
EG25*M.* – EG30*M.* SERIES Gas solenoid valves… TECH
EG15 SERIES Gas solenoid valves… TECH
EG12 SERIES Gas solenoid valves… TECH
E6G SERIES Gas solenoid valves… TECH
UV SENSOR TYPE FD1-FD2 Flame detection devices for fuel oil and gas burners emitting blue light… TECH
UV sensor type FD1/S – FD2/S Flame detection device for fuel oil and gas burners equipped with Brahma safety device for gas…. TECH
TT.B./F/C series Electronic ignition transformers with built-in timer…. TECH
TTA/TTB Series High power electronic ignition with built-in timer…. TECH
TCD.B./F./C. (230V) series Electronic ignition transformers for intermittent and permanent operation (Supply voltage 230V) … TECH
TD__A 220-240V SERIES Electronic ignition transformers for forced draught burners for gas and light or heavy oil… TECH
TC__A 110V SERIES Electronic ignition transformers for forced draught burners for gas and light or heavy oil… TECH
ELECTRODES SERIES TYPE RS/RC/AC/SALV/ALV Ignition and flame detection electrodes… TECH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629