Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024

Cảm biến từ Pepperl Fuchs

Cảm biến từ Pepperl Fuchs

Đại lý Pepperl Fuchs
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PUR , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP68 / IP69K
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP67
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 3-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PUR , 2 m, Output type: 2-wire, Installation: flush, Type of voltage: UC
Series: Rectangular type, Housing material: PA, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 2-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 2-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 2-wire, Installation: flush, Type of voltage: AC, Degree of protection: IP67
Series: Rectangular type, Housing material: PBT, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Rectangular type, Housing material: PBT, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP67
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP67
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP67
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PUR , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP67
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PUR , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 3-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 4-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP67
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 4-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP67
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 4-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP67
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PUR , 2 m, Output type: 2-wire, Installation: flush, Type of voltage: UC, Degree of protection: IP67
Series: Rectangular type, Housing material: PBT, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP67
Series: Rectangular type, Housing material: PBT, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP67
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 2-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 2-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PUR , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: UC, Degree of protection: IP67
Series: Rectangular type, Housing material: PBT, Connection (system side): Cage tension spring terminals, Connection (valve side): Cage tension spring terminals, Output type: 4-wire, Installation: flush mountable, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP67
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 2-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 2-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: Rectangular type, Housing material: PBT, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Output type: 2x 2-wire, Installation: flush mountable, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP67
Series: Rectangular type, Housing material: PBT, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush mountable, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP67
Series: Rectangular type, Housing material: PPS, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: Rectangular type, Housing material: PPS, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: VariKont L ®, Housing material: PA, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 4-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC
Series: VariKont L ®, Housing material: PA-GF35, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 4-wire, Installation: non-flush, Type of voltage: DC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629