Chủ Nhật , 3 Tháng Ba 2024

Dây cảm biến JTW-LD-KC2002A-7

Dây cảm biến JTW-LD-KC2002A-7

Thông số kỹ thuật JTW-LD-KC2002A-7

Type of Cable: Digital

Alarm Temperature:70°C(158°F)

OperatingTemperatureRange: -25°Cto50°C(-13°Fto122 °F)

MaxZoneLength:1000m

Min Bend Radius:1.5 cm

Standard Roll Length:200mor600m

Conductor Material: Steel

Outer Sheath Option: PVC

Weight:1.8kg/100m(1.2lb/100ft) (PVC sheath)

Resistance: 0.32ohms/m (0.1ohms/ft)

đại lý JTW-LD-KC2002A-7 | nhà phân phối JTW-LD-KC2002A-7

JTW-LCD, JTW-LD, JTW-LD3-I, JTW-LD3-Ⅱ, JTW-LD3-Ⅲ
JTW-LD-I,JTW-LD-II,JTW-LD-III, JTW-LD-KC82001/70
JTW-LD-KC82001/85, JTW-LD-KC82001/105
JTW-LD-KC82001/138, JTW-LD-KC2002A, JTW-LD-LY/I
JTW-LD-SX6226, JTW-LCD-SX6229, JTW-LD-HW1000A/70
JTW-LD-TSD1005,JTW-LD-HW1000A/85, JTW-LD-HW3000A/105
JTW-LD-HW3000A/85, JTW-LD-ZX40A/85, JTW-LD-HAT1001/85
JTW-LD-85-SL-D100, JTW-LCD-ZX90, JTW-LCD-ZX90A
JTW-LD-ZX50A, JTW-LD-TSD1004,GST-DL1000/105
JTW-LD-105(85)-SL-D500, GST-DL1000/85
JTW-LD-85/105-889, GST-DL3000/105, JTW-LD-FC200-70-85
JTW-LD-TY3001,JTW-LD-FC100-105, JTW-LD-HW1000A/105
JTW-LDB100-85,JTW-LDB100, JTW-LD-FC100-138
PHSC-190-EPN,PHSC-190-EPR,PHSC-220-EPC,PHSC-220-EPR
PHSC-356-EPR,,JTW-LD-FC100-70, JTW-LD-FC100-85
JTW-LD-85-887, JTW-LD-FC200-105-138, JTW-LD-FC200-85-105
JTW-LCD-FC500, JTW-LD-FC300B, JTW-LD-FC300C, H8040N
PHSC-155-EPR,JTW-LD-FC700B, JTW-LD-FC700C
JTW-LD-TSD1005,JTW-LD-K82017F,PHSC-155-EPC
PHSC-190-EPC, PHSC-280-EPC, ZD-1, JTW-LD-TSD1002
JTW-LD-TSD1003,JTW-LD-SF1001/105, JTW-LD-SF1001/85
JTW-LD-SF600/105, JTW-LD-SF600/85, JTW-LD-L805
JTW-LD-L805/70, JTW-LD-L806,FBG1550, DTS200-240
JTW-LD-K82017F, JTW-LD-85/105-LY601, JTW-LD-85/138-LY601
PHSC-280-EPR, PHSC-6893-TR1, PHSC-356-EPC, JTW-LDB-100
JTW-LD-102, JTW-LD-103, AT810, JTW-LD-SX6225, JTW-LD-SL-D200
JTW-LD-SX6225, JTW-LD-SX6226, H8045N, JTW-LD-85-SL-D1000
JTW-LCD-SL-D8000, JTW-LD-SL-D6000, JTW-LD-SL-D1000A/85
JTW-LCD-SL-D8000A, JTW-LD-SL-D6000A, JTW-LD-GE616E/105
JTW-LD-70/85-SL-D500, JTW-LD-GE616E/85, JTW-LD-70-SL-D100
JTW-LD-WJ2000, JTW-LD-TY2002, SL-D100,JTW-LD-TY2003
JTW-LD-70-887, JTW-LD-TY2002/SW, JTW-LD-TY2003/85
JTW-LD-SF800, JTW-GCD-TY1003, JTW-LCD-TY6001
JTW-LD-TY3002, JTW-LD-105-SL-D100, JTW-LD-TY3001
JTW-LD-TY3003, TGW-300D, JTW-LD-85-8687, JTW-LD-9697
JTW-LD-9697A, JTW-LD-ZC100-105, JTW-LD-ZC100-138
JTW-LD-SF1001/85, JTW-LD-ZC100-70, JTW-LD-SA/85/V
JTW-LD-Z C100-85, JTW-LD-ZC100-85, JTW-LD-SL-D600
JTW-LCD-ZC500, JTW-LCD-ZC500A, JTW-LD-ZC302, JTW-LD-ZC303
JTW-LD-ZC30C, JTW-LD-HSD200, JTW-LD-HSD300, JTW-LD-HSD401
JTW-LD-HSD402, JTW-LD-HSD403, JTW-LCD-HSD501, JTW-LCD-HSD502
JTW-LCD-503, JTW-LCD-HSD601, JTW-LCD-HSD602, JTW-LCD, JTW-LD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629