Chủ Nhật , 14 Tháng Tư 2024

Nhà phân phối cảm biến Pepperl Fuchs

Nhà phân phối cảm biến Pepperl Fuchs

đại lý pepperl fuchs | cảm biến từ pepperl fuchs | cảm biến tiệm cận pepperl fuchs | nhà phân phối pepperl fuchs

Cảm biến Pepperl Fuchs
Series: Cylindrical type, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Connection type: cable PUR , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP67
Series: Cylindrical type, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Connection type: cable PUR , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Connection type: cable PUR , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 2-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: Brass, PTFE coated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PUR , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PUR , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 3-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PUR , 2 m, Output type: 2-wire, Installation: flush, Type of voltage: UC, Degree of protection: IP67
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 2-wire, Installation: quasi flush, Type of voltage: AC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 2-wire, Installation: quasi flush, Type of voltage: AC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 4-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 4-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 2-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 2-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Rectangular type, Housing material: PBT, Connection type: cable PVC , 130 mm, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Rectangular type, Housing material: PBT, Connection type: cable PVC , 130 mm, Output type: 2-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: VariKont L ®, Housing material: PA, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 4-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: VariKont L ®, Housing material: PA, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 4-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: VariKont L ®, Housing material: PA-GF35, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 4-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: VariKont L ®, Housing material: PA, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: VariKont L ®, Housing material: PA, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: VariKont ®, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Connection type: screw terminals, Output type: 4-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: VariKont L ®, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Connection type: screw terminals, Output type: 4-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: VariKont ®, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Connection type: screw terminals, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: VariKont ®, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Connection type: screw terminals, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: VariKont ®, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Connection type: screw terminals, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: VariKont ®, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Connection type: screw terminals, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: VariKont ®, Housing material: PA 6.6 / metal, Connection type: terminal compartment, Output type: 2-wire, Installation: flush, Operating voltage: 20 … 300 V DC / 20 … 253 V AC, Degree of protection: IP67
Series: VariKont ®, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Connection type: screw terminals, Output type: 2-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: VariKont ®, Housing material: PA, Connection type: screw terminals, Output type: 2-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP66 / IP68 / IP69K, ATEX 3G
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Degree of protection: IP67
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 4-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Output type: 4-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PVC , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC
Series: Cylindrical type, Housing material: brass, nickel-plated, Connection type: cable PUR , 2 m, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629