Thứ Sáu , 14 Tháng Sáu 2024

Encoder SL1-40-MS-20-OCP-2-C5R6

Encoder SL1-40-MS-20-OCP-2-C5R6

Thông số kỹ thuật Selet SL1-40-MS-20-OCP-2-C5R6

  • Flange type: Servo mounting
  • Monodirectional and bidirectional version with and without zero
  • Resolution up to 2500 pulses
  • Electronics: OCN = open collector NPN, OCP = open collector PNP, SN = NPN, SP = PNP, EA = PUSH-PULL, EAP = PUSH-PULL protetto, E2A = PUSH-PULL – LINE DRIVER, E2AP = PUSH-PULL – LINE DRIVER protetto, CL = Line driver TTL
  • Power supply: 1 = 5 Vcc, 2 = 10 ÷ 30 Vcc, 3 = 8 ÷ 15 Vcc, 6 = 5 ÷ 26 Vcc, 7 = 24 Vcc (uscita 5 Vcc), 9 = 11 ÷ 30 Vcc
  • Versions: CA= Straight cable L = 3 m  – CR= Angled cable L = 3 m  – MP3A = 4-pins solenoid connector – VA = 9-pins straight pan connector – VR = 9-pins angled pan connector
  • Shaft diameter: 4 – 5 – 6 – 8 mm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629