Thứ Hai , 22 Tháng Tư 2024

Khởi động từ LC1-D09B7

Khởi động từ LC1-D09B7

LRD02C 0.16-0.25A LC1-D09-18
LRD03C 0.25-0.4A LC1-D09-18
LRD04C 0.4-0.63A LC1-D09-18
LRD05C 0.63-1A LC1-D09-18
LRD06C 1-1.6A LC1-D09-18
LRD07C 1.6-2.5A LC1-D09-18
LRD08C 2.5-4A LC1-D09-18
LRD10C 4-6A LC1-D09-18
LRD12C 5.5-8A LC1-D09-18
LRD14C 7-10A LC1-D09
LRD16C 9-13A LC1-D09-18
LRD21C 12-18A LC1-D09-18
LRD22C 16-24A LC1-D25-38
LRD32C 23-32A LC1-D25-38
LRD35C 30-38A LC1-D25-38
LRD3322C 17-25A LC1-D40-65
LRD3353C 23-32A LC1-D40-65
LRD3355C 30-40A LC1-D40-65
LRD3357C 37-50A LC1-D40-65
LRD3359C 48-65A LC1-D40-65
LRD3361C 55-70A LC1-D80-95
LRD3363C 63-80A LC1-D80-95
LRD4365 80-104A LC1-D115-D170
LRD4367 95-120A LC1-D115-D170
LRD4369 110-150A LC1-D115-D170
LR9D5367 60-100A LC1-D115-D170
LR9D5369 90-150A LC1-D115-D170
LR9F5369 90-150A LC1-D115-D170
LR9F5371 132-220A LC1-D205-D245
LAD7B106C LRD01-35C
LA7D3064C LRD3322-3365C
LADT0 0.1-3
LADT2 0.1-30
LADS2 1-30
LADT4 10-180
LADR0 0.1-3
LADR2 0.1-30
LADR4 10-180
LADN11C
LADN20C
LADN02C
LADN22C
LADN40C
LADN04C
LADN31C
LADN13C
LAD8N20
LAD8N11
LAD9R1V
LC1D09-D38
LAD6K10M
LC1D09-D95
Đại lý schneider | Nhà phân phối schneider | schneider LC1-D09B7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629