Chủ Nhật , 22 Tháng Năm 2022

Máy hút hơi dầu FILTERMIST

Máy hút hơi dầu FILTERMIST

Thông số kỹ thuật FILTERMIST

FX Series Oil Mist Collector

FX Series Technical Data

Model Airflow
m3/hr
Motor1 A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
Weight
kg
Noise2
dBA
Filtermist FX4002 1250 @ 50Hz
1500 @ 60Hz
1.1kW 50Hz
200v, 220v,
380v, 400v, 415v
1.1kW 60Hz
200v, 220v, 230v,
440v, 460v, 480v
357 540 35 148 309 398 24 70
Filtermist FX5002 1675 @ 50Hz
2000 @ 60Hz
1.5kW 50Hz
200v, 220v,
380v, 400v, 415v
1.5kW 60Hz
200v, 220v, 230v,
440v, 460v, 480v
357 639 35 198 378 398 29 71
Filtermist FX6002 2000 @ 50Hz
2400 @ 60Hz
2.2kW 50Hz
200v, 220v,
380v, 400v, 415v
2.2kW 60Hz
220v, 230v,
440v, 460v, 480v
438 643 35 198 432 485 34 73
Filtermist FX7002 2750 @ 50Hz 2.2kW 50Hz
200v, 220v,
380v, 400v, 415v
not available 438 643 35 198 432 485 34 73

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.