Thứ Năm , 18 Tháng Bảy 2024

Vipa 290-0AA80

Vipa 290-0AA80

Bus connector 290-0AA10
Bus connector 290-0AA20
Bus connector 290-0AA40
Bus connector 290-0AA80

VIPA 953-1LE00 MCC – Speed7 CPU 32K
VIPA 953-1LF00 MCC – Speed7 CPU 64K
VIPA 953-1LG00 MCC – Speed7 CPU 128K
VIPA 953-1LH00 MCC – Speed7 CPU 256K
VIPA 953-1LJ00 MCC – Speed7 CPU 512K
VIPA 953-1LK00 MCC – Speed7 CPU 1M
VIPA 953-1LL00 MCC – Speed7 CPU 2M
VIPA 953-1LM00 MCC – Speed7 CPU 4M
VIPA 953-1LP00 MCC – Speed7 CPU 8M
VIPA 972-0DP01 Profibus-DP
VIPA 972-0DP10 Profibus-DP 90o
VIPA 972-0DP20 Profibus-DP 45o
VIPA 972-0DP30 Profibus-DP 0o
VIPA 950-0KB01 RS232-MPI
VIPA 950-0KB31 USB-MPI
VIPA 221-1BF00 8 DC 24V
VIPA 221-1BF10 8 DC 24V 0.2ms
VIPA 221-1BF21 8 DC 24V alarm
VIPA 221-1BF30 8 DC 24V
VIPA 221-1BF50 8 DC 24V NPN
VIPA 221-1BH10 16 DC 24V
VIPA 221-1BH20 14 DC 24V 1x32Bit
VIPA 221-1BH30 16 DC 24V
VIPA 221-1BH51 16 DC 24V NPN
VIPA 221-1FD00 4 AC/DC 90…230V
VIPA 221-1FF20 8 AC/DC 60…230V
VIPA 221-1FF30 8 AC/DC 24…48V
VIPA 221-1FF40 8 AC 230V
VIPA 221-1FF50 8 AC/DC 180…265V
VIPA 221-2BL10 32 DC 24V
VIPA 222-1BF00 8 DC 24V 1A
VIPA 222-1BF10 8 DC 24V 2A
VIPA 222-1BF20 8 DC 24V 2A 四组
VIPA 222-1BF30 8 DC 24V 0.5A
VIPA 222-1BF50 8 DC 24V NPN
VIPA 222-1BH10 16 DC 24V 1A
VIPA 222-1BH20 16 DC 24V 2A
VIPA 222-1BH30 16 DC 24V 0.5A
VIPA 222-1BH51 16 DC 24V NPN
VIPA 222-1FD10 4 DC400V/AC230V
VIPA 222-1FF00 8 DC400V/AC230V
VIPA 222-1HD10 4 DC30V/AC230V
VIPA 222-1HD20 4 DC30V/AC230V( 16A)
VIPA 222-1HF00 8 DC30V/AC230V
VIPA 222-2BL10 32 DC 24V 1A
VIPA 223-1BF00 8 DC 24V 1A
VIPA 223-2BL10 16 /16 DC 24V 1A
VIPA 231-1BD53 4 16Bit
VIPA 231-1BD30 4 12Bit +/-10V
VIPA 231-1BD40 4 12Bit +/-20mA
VIPA 231-1BD60 4 0/4…20mA
VIPA 231-1BD70 4 0…10V
VIPA 231-1BF00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629