Thứ Năm , 18 Tháng Bảy 2024

Thiết bị chống sét SLP32D

Thiết bị chống sét SLP32D

Thông số kỹ thuật MTL SLP32D

  • Cost effective surge protection for digital and analogue I/O
  • Surge protection for two loops per
  • SLP (or one 4-wire circuit)Range of ATEX Certified intrinsically
  • safe surge protectors
  • Multi-stage yybrid protection circuit — 20kA maximum surge current
  • Range of voltage ratings — to suit all
  • process I/O applications
  • Designed for high bandwidth, low
  • resistance applications

Thiết bị chống sét SLP32D
Thiết bị chống sét MTL4841
Thiết bị chống sét MTL4842
Thiết bị chống sét HCU16
Thiết bị chống sét MTL5541
Thiết bị chống sét MTL5516C
Thiết bị chống sét IOP32
Thiết bị chống sét IOPHC32
Thiết bị chống sét ZD16709
Thiết bị chống sét MTL TP48-3-I-NDI
Thiết bị chống sét MTL TP48-N-NDI
Thiết bị chống sét MTL SLP07D
Thiết bị chống sét MTL SLP32D
Thiết bị chống sét MTL IOP32D
Thiết bị chống sét MTL IOP32
Thiết bị chống sét MTL ZB24580
Thiết bị chống sét MTL ZB24518
Thiết bị chống sét MTL SD32
Thiết bị chống sét MTL SD32T3
Thiết bị chống sét MTL IMC-21-M-SC
Thiết bị chống sét MTL MA3145-230-4-R
Thiết bị chống sét MTL ICC312
Thiết bị chống sét MTL ICC312
Thiết bị chống sét MTL 5544D
Thiết bị chống sét MTL 5546Y
Thiết bị chống sét MTL 5576RTD
Thiết bị chống sét MTL 7766AC
Thiết bị chống sét MTL 5541
Thiết bị chống sét MTL 5531
Thiết bị chống sét MTL 5575
Thiết bị chống sét MTL ICC241-T3
Thiết bị chống sét MTL HAZ-CJC
Thiết bị chống sét MTL FCS-MBT
Thiết bị chống sét MTL FCS-MB10-SG-T
Thiết bị chống sét MTL MTL5042
Thiết bị chống sét MTL MTL5046
Thiết bị chống sét MTL MTL5082
Thiết bị chống sét MTL MTL5081
Thiết bị chống sét MTL MTL5516C
Thiết bị chống sét MTL MTL5546Y

đại lý mtl | nhà phân phối mtl | chống sét mtl | chống sét lan truyền mtl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629