Thứ Tư , 5 Tháng Mười 2022

Tag Archives: SNS-C120X

Rơ le áp lực SES-HI28Q

Rơ le áp lực SES-HI28Q Specification Range (MPa) Differential (MPa) Max. (MPa) Min. Max. Min. Max. Saginomiya SNS-C101X -0.06 0.1 0.015 0.05 0.3 Saginomiya SNS-C102X -0.02 0.2 0.025 0.15 0.5 Saginomiya SNS-C103X -0.06 0.3 0.035 0.2 1 Saginomiya SNS-C104X -0.06 0.4 0.04 0.2 1.5 Saginomiya SNS-C106X -0.06 0.6 0.06 0.4 …

Read More »