Chủ Nhật , 14 Tháng Tư 2024

Đại lý ắc quy SigmasTek

Đại lý ắc quy SigmasTek

đại lý sigmastek | ắc quy sigmastek | nhà phân phối sigmastek | đại lý ắc quy sigmastek

SPG Series: GEL Batteries

Model Nominal Voltage V Nominal Capacity AH Length Width Height Ht. Over Terminal Weight Standard Terminals
in mm in mm in mm in mm lbs kgs
Ắc quy SPG12-18 12 18 7.13 181 3 77 6.59 167 6.59 167 12.8 5.81 IT1
Ắc quy SPG12-26 12 26 6.54 166 6.9 175 4.92 125 4.92 125 19.2 8.71 IT1
Ắc quy SPG12-32 12 31 7.68 195 5.1 130 6.46 164 7 178 23.6 10.7 NB3
Ắc quy SPG12-32 12 31 7.68 195 5.1 130 6.46 164 6.57 167 23.6 10.7 IT2
Ắc quy SPG12-40 12 39 7.76 197 6.5 165 6.69 170 6.69 170 29.8 13.5 IT2
Ắc quy SPG12-55 12 51 9.02 229 5.4 138 8.07 205 8.98 228 36.6 16.6 NB5
Ắc quy SPG12-55 12 51 9.02 229 5.4 138 8.07 205 8.31 211 36.6 16.6 IT2
Ắc quy SPG12-60 12 61 10.2 259 6.9 174 6.81 173 7.05 179 43 19.5 IT2
Ắc quy SPG12-75 12 72 10.2 259 6.6 168 8.19 208 8.98 228 50.7 23 NB5
Ắc quy SPG12-75 12 72 10.2 259 6.6 168 8.19 208 8.43 214 50.7 23 IT2
Ắc quy SPG12-90 12 87 12 305 6.6 168 8.15 207 8.98 228 58.9 26.7 NB5
Ắc quy SPG12-90 12 87 12 305 6.6 168 8.15 207 8.38 213 58.9 26.7 IT2
Ắc quy SPG12-100 12 98 13 330 6.8 173 8.35 212 8.58 218 68.4 31 IT4
Ắc quy SPG12-110 12 112 16.1 410 7 177 8.86 225 8.86 225 79.4 36 IT4
Ắc quy SPG12-125 12 130 13.6 345 6.8 172 10.8 274 11 280 104 47.3 IT4
Ắc quy SPG12-140 12 135 19 483 6.7 170 9.39 239 9.39 239 97.5 44.2 IT4
Ắc quy SPG12-200 12 200 20.5 521 9.5 240 8.58 218 8.81 224 139 62.9 IT4

SP DZM Series: DZM Batteries

Model Nominal Voltage V Nominal Capacity AH Length Width Height Ht. Over Terminal Weight Standard Terminals
in mm in mm in mm in mm lbs kgs
Ắc quy SP12-10-DZM 12 11 5.95 151 3.86 98 3.7 94 3.94 100 9.37 4.25 T2
Ắc quy SP12-20-DZM 12 20 7.13 181 2.99 76 6.59 167 6.59 167 15.87 7.2 IT2

SPM Series: General Purpose Batteries

Model Nominal Voltage V Nominal Capacity AH Length Width Height Ht. Over Terminal Weight Standard Terminals
in mm in mm in mm in mm lbs kgs
Ắc quy SPM4-5 4 5 3.54 90 1.94 49 2.87 73 2.87 73 1.68 0.76 T2
Ắc quy SPM4-8 4 8 3.54 90 1.94 49 4 102 4 102 2.14 0.97 T2
Ắc quy SPM6-2.5 6 2.5 4.15 105 1.63 41 2.7 69 2.17 55 1.17 0.53 T1
Ắc quy SPM6-5 6 5 5.28 134 1.94 49 3 76 3 76 2.03 0.92 T2
Ắc quy SPM6-8 6 8 5.28 134 1.94 49 3.98 101 3.98 101 3.13 1.42 T2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629