Thứ Sáu , 14 Tháng Sáu 2024
nhà phân phối barksdale

Nhà phân phối Barksdale

Nhà phân phối Barksdale

đại lý barksdale | barksdale việt nam | barksdale distributor việt nam | van barksdale | cảm biến áp suất barksdale

OTD Automation hiện nay phân phối các sản phẩm Barksdale tại Việt Nam.

1. Barksdale Pressure

 • Electronic Switches
 • Mechanical Pressure Switches
  • Diaphragm Switches
  • Differential Switches
  • Dia-Seal Piston
  • Compact Switches
  • Sealed Piston
  • Bourdon
 • Pressure Transducer

2. Barksdale Valves and Regulators

 • Valves
 • Regulators
 • Pressure Relief Valve

3. Barksdale Temperature

 • Electronic Switches
 • Mechanical Switches

4. Barksdale Level

 • Electronic Switch
 • Level Switch
 • LevelSite

5. Barksdale Flow

6. Barksdale Air Suspension Valve

7. Barksdale Dynalco® Products

 • Engine Controls & Emissions Controls
 • Instruments/­Gauges/­Meters
 • Magnetic Pickups/­Speed Sensors
 • Power Generation
 • Speed Switches & Speed Transmitters

043-341 (UPA2 LMP 307 1001 1 3 1 005): 12…36Vdc; 4-:-20mA; 0-:-10m

0428-288 SW2000/-1…5b/2SP
0428-289 SW2000-31-G-1
0428-290 SW2000-32-G-2
0428-291 SW2000-13-P3-6
0428-294 SW2000/250b/2SP/G1/4ER/F
0428-295 SW2000/100b/2SP/G1/4E
0428-296 SW2000UL/10b/2SP/G1/4E
0428-297 SW2000/40b/2SP/G1/4E/F
0428-298 SW2000UL/400b/2SP
0428-299 SW2000/400b/2SP/G1/4E/F
0428-300 SW2000/400b/2SP/G1/2FR/F
0428-301 SW2000/100b/420-1/G1/2FR
0428-302 SW2000/10b/420-1/G1/4E/F
0428-303 SW2000UL/400b/2SP/G1/4ER
0428-304 SW2000/20b/420-1/G1/2FR
0428-305 SW2000-16-N-1-Q2
0428-306 SW2000/600b/420-1/G1/4E
0428-307 SW2000/10b/2SP/G1/2F/F
0428-308 SW2000/100b/2SP/G1/2F/F
0428-309 SW2000/200b/2SP/G1/4E/F
0428-310 SW2000-01-A-N-1-Q8
0428-311 SW2000-30-A-N-1-Q8
0428-312 SW2000-05-N-1-Q8
0428-313 SW2000-31-N-1-Q8
0428-314 SW2000-13-N-1-Q8
0428-315 SW2000-01-A-N-2-Q8
0428-316 SW2000-30-A-N-2-Q8
0428-317 SW2000-05-A-N-2-Q8
0428-318 SW2000-31-N-2-Q8
0428-319 SW2000-13-N-2-Q8
0428-320 SW2000/600b/010-1/G1/4E
0428-321 SW2000/200b/010-1/G1/4E
0428-322 SW2000/100b/420-1/G1/4E
0428-323 SW2000/20b/420-1/G1/4E/F
0428-324 SW2000/50b/010-1/G1/2FR
0428-325 SW2000/400b/2SP/G1/2FR/F
0428-326 SW2000-05-N-2-Q8
0428-327 SW2000-05-G-2-Q8
0428-328 SW2000-11-N-1-Q8
0428-330 SW2000-16-N-1-Q8
0428-331 SW2000/10bA/2SP/G1/4E/F
0428-332 SW2000/10b/010-1/G1/2FR
0428-333 SW2000/1bR/420-1/G1/4E/F
0428-334 PSW2000-020
0428-335 PSW2000-101
0428-336 SW2000-11-N-2-Q8
0428-337 SW2000-05A-G-2
0428-338 SW2000/200b/420-1/G1/4E/
0428-339 SW2000/200b/010-1/G1/2FR
0428-340 SW2000UL/10b/420-1/G1/4E
0428-341 SW2000/400b/2SP/G1/4E/F
0428-342 SW2000/200b/2SP/G1/4E/F
0428-343 SW2000/-1+10b/420-1
0428-344 PSW2000-103
0428-345 TSE-D-2-400
0428-346 PSW2000-021
0428-347 PSW2000-017
0428-348 SW2000/50b/420-1/G1/2FR
0428-349 SW2000/10b/420-1/G1/2FR
0428-350 SW2000/400b/420-2/G1/2FR
0428-351 SW2000/10b/2SP/G1/2F/E
0428-352 PSW2002-6K
0428-353 SW2000/400b/2SP/G1/2F/F
0428-355 SW2000/10b/420-1/G1/4E/F
0428-357 SW2000/50b/420-1/G1/4E/F
0428-360 SW2000/200b/2SP/G1/4E/F
0428-363 SW2000/400b/420-1/G1/4E
0428-364 SW2000/250b/2SP/G1/4E/F
0428-365 SW2000/10b/420-2/G1/4ER
0428-366 SW2000-05-N-6
0428-368 SW2000/16b/420-2/G1/2FR/
0428-370 SW2000/50b/2SP/G1/2FR/F
0428-374 SW2000/100b/420-1/G1/4E/
0428-375 SW2000/20b/2SP/G1/4E/F
0428-376 SW2000/600b/2SP/G1/4E/F
0428-377 SW2000/400b/2SP/G1/4E/F/
0428-378 SW2000/400b/420-1/G1/4E/
0428-379 SW2000/50b/420-1/G1/4E/F
0428-380 SW2000-30-A-P3-6
0428-381 SW2000-16-P3-6
0428-382 SW2000-31-P3-6
0428-383 SW2000/200b/2SP/G1/4E/F
0428-384 SW2000UL/20b/2SP/G1/2FR/
0428-385 SW2000UL/100b/010-1/
0428-386 SW2000UL/40b/2SP/G1/2FR
0428-387 SW2000UL/400b/2SP/G1/2FR
0428-389 SW2000/400b/2SP/G1/4E/F
0428-390 SW2000/200b/420-1/G1/4E/
0428-391 SW2000/100b/2SP/G1/4E/F
0428-392 SW2000UL/400b/2SP
0428-393 SW2000/10b/420-2/G1/4E/F
0428-394 SW2000/50b/420-2/G1/4E/F
0428-395 SW2000/100b/420-2/G1/4E

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629