Thứ Bảy , 20 Tháng Bảy 2024

Đại lý contactor Siemens

Đại lý contactor Siemens

3TF5444-0AP1 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 44 (4NO+4NC) AC OPERATION AC 240V 60HZ/AC 200V 50HZ
3TF5444-0AP0 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 44 (4NO+4NC) AC OPERATION AC 230/220V 50HZ, 276/264V 60HZ
3TF5444-0AP2 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 44 (4NO+4NC) AC OPERATION AC 240V 50/60HZ
3TF5444-0AR1 CONTACTOR SIZE 10 3-POLE AC-3, 132 KW, 400 V / 380 V AUX. SWITCHES 44 (4NO+4NC) ALT. CURRENT ACTUATION 440 V AC 60 HZ/367 V AC 50 HZ
3TF5444-0AP6 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 44 (4NO+4NC) AC OPERATION AC 240V 60HZ/AC 220V 50HZ
3TF5444-0AQ0 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 44 (4NO+4NC) AC OPERATION AC 380V 50HZ/AC 460V 60HZ
3TF5444-0AR0 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 44 (4NO+4NC) AC OPERATION AC 415V 50HZ/AC 500V 60HZ
3TF5444-0AR2 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 44 (4NO+4NC) AC OPERATION AC 440V 50/60HZ
3TF5444-0AS0 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 44 (4NO+4NC) AC OPERATION AC 500V 50HZ/AC 600V 60HZ
3TF5444-0AS1 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 44 (4NO+4NC) AC OPERATION AC 575V 60HZ/AC 480V 50HZ
3TF5444-0AS2 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 44 (4NO+4NC) AC OPERATION AC 575V 50/60HZ
3TF5444-0AS6 CONTACTOR SIZE 10 3-POLE AC-3, 132 KW, 400 V / 380 V AUX. SWITCHES 44 (4NO+4NC) ALT. CURRENT ACTUATION 440 V AC 60 HZ 400 V AC 50 HZ
3TF5444-0AU0 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 44 (4NO+4NC) AC OPERATION AC 240V 50HZ/AC 288V 60HZ
3TF5444-0AV0 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 44 (4NO+4NC) AC OPERATION AC 400/380V 50HZ, 480/460V 60HZ
3TF5444-0AW0 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 44 (4NO+4NC) AC OPERATION AC 1000V 50HZ
3TF5411-0AC2 CONTACTOR SIZE 10 3-POLE AC-3, 132 KE, 400 V / 380 V AUX. SWITCHES 11 (1NO+1NC) ALT. CURRENT ACTUATION 24 V AC 50/60 HZ
3TF5411-0AK6 CONTACTOR SIZE 10 3-POLE AC-3, 132 KE, 400 V / 380 V AUX. SWITCHES 11 (1NO+1NC) ALT. CURRENT ACTUATION 120 V AC 60 HZ/110 V AC 50 HZ
3TF5411-0AM2 CONTACTOR SIZE 10 3-POLE AC-3, 132 KE, 400 V / 380 V AUX. SWITCHES 11 (1NO+1NC) ALT. CURRENT ACTUATION 208 V AC 50/60 HZ
3TF5422-0AG2 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 22 (2NO+2NC) AC OPERATION AC 110V 50/60HZ
3TF5411-0AP6 CONTACTOR SIZE 10 3-POLE AC-3, 132 KE, 400 V / 380 V AUX. SWITCHES 11 (1NO+1NC) ALT. CURRENT ACTUATION 240 V AC 60 HZ/220 V AC 50 HZ
3TF5411-0AQ0 3TF5411-0AQ0
3TF5422-0AG2-Z B01 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 22 (2NO+2NC) AC OPERATION AC 110V 50/60HZ MOUNTING POSITION VERTICAL
3TF5422-0AH0 CONTACTOR SIZE 10 3-POLE AC-3, 132 KW, 400 V / 380 V AUXILIARY SWITCH 22 (2NO+2NC) AC OPERATION AC 48V 50HZ
3TF5422-0AK1 CONTACTOR SIZE 10 3-POLE AC-3, 132 KW, 400 V / 380 V AUX. SWITCHES 22 (2NO+2NC) ALT. CURRENT ACTUATION 120 V AC 60 HZ/100 V AC 50 HZ
3TF5422-0AJ1 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 22 (2NO+2NC) AC OPERATION AC 115V 60HZ/AC 96V 50HZ
3TF5422-0AJ2 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 22 (2NO+2NC) AC OPERATION AC 115V 50/60HZ
3TF5422-0AK2 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 22 (2NO+2NC) AC OPERATION AC 120V 50/60HZ
3TF5422-0AK2-Z X95 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 22 (2NO+2NC) AC OPERATION AC 120V 50/60HZ
3TF5422-0AK6 CONTACTOR SZ.10 120V/60HZ AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 22 (2NO+2NC) AC OPERATION AC 120V 60HZ/AC 110V 50HZ
3TF5422-0AL2 CONTACTOR, SIZE 10, 3-POLE AC-3, 132KW, 400/380V AUXILIARY CONTACTS 22 (2NO+2NC) AC OPERATION AC 230V 50/60HZ

nhà phân phối contactor Siemens | đại lý khởi động từ siemens | nhà phân phối khởi động từ siemens

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629