Thứ Bảy , 20 Tháng Bảy 2024

Động cơ Lenze MCA 13I41-NN0 B0-N19N-ST5S00N-R08U

Động cơ Lenze MCA 13I41-NN0 B0-N19N-ST5S00N-R08U

Dòng biến tần Lenze EVS9327-ES

Dòng biến tần Lenze EVS9325-ES

LENZE E82EV551-4B USPP E82EV5514B

LENZE AC TECH VFD AC DRIVE MOTOR CONTROLLER ESV402N06TXB 5HP, 480V-600V 3PH IP31

LENZE MCS06I41-RS0B0-Z0C0-ST5S00N-R0S REPAIR FIX PRICE MOTOR REPAIR 12M WARRANTY

LENZE CT14-150 USPP CT14150

LENZE 4071.1D USPP 40711D

742E – LENZE – 742E /  MAIN PC CONTROL BOARD

LENZE EVV712E **NIB**

ECSEA004C4B ID.NR. 13349949 DISTANZA. 02914477 LENZE 12M GARANZIA ID648

ECSEA004C4B ID.NO. 13349949 PROD.NO. 02914477 LENZE 12M WARRANTY ID648

Lenze 33. 9323SE. 2 H 20, EVS9323-ES, 3/DOZIN 0-480V 3,9 A 3, 2kVA

Lenze 33. 9323SE. 2 H 20, EVS9323-ES, 3/GIUSEPPE 0-480V 3,9A 3, 2kVA

Lenze Série AC 760, Lenze 767 Fréquence

Lenze Serie AC 760, Lenze 767 Convertitore di frequenza

Lenze 33.8214_E, 33.8214 E.2A. 21. 7,3A, 3,0kW + Modulo 33. 8201BB. ID 00358056

Lenze 33.8214_E,33.8214 E.2 A. 21. 7,3A,3,0 kW+Module 33. 8201BB. ID 00358056

LENZE EVS9322-EP 00451146 SERVO CONTROLLER 45419778

LENZE EVS9322-EP 13323943 SERVO CONTROLLER 03028338

743E – LENZE – 743E /  MOTOR DRIVE

Lenze 333075 8309 E.1K.23

ECSEA004C4B DESIGNACIóN. 13349949 PROD.NO. 02914477 LENZE 12M GARANTíA ID648

ECSEA004C4B SPRAY. 13349949 PRODUIT NUMéRO 02914477 LENZE 12M GARANTIE ID648

Lenze 33.8214_E, 33.8214 E.2A. 21. 7,3A, 3,0kW + Module 33. 8201BB. ID 00358056

Servo Driver Lenze EVS9322-ES with 60days warranty

Lenze 33. 9323SE. 2 H 20, EVS9323-ES, 3/DANIDASTER 0-480V 3,9A 3,2kVA

Lenze 33. 9323SE. 2 H 20, EVS9323-ES, 3/DANIDASTER 0-480V 3,9A 3,2kVA

AC Electric Motor Drive – 10 HP – 480 Volt – Three Phase Input

AC Electric Motor Drive – 10 HP – 240 Volt – Three Phase Input

AC Motor Inverter – 10 HP – 480 Volt – Three Phase Input

AC Motor Inverter – 10 HP – 240 Volt – Three Phase Input

Variable Frequency Drive (VFD) – 10 HP – 240 Volt – Three Phase Input

AC Motor Control Drive – 10 HP – 480 Volt – Three Phase Input

AC Motor Control Drive – 10 HP – 240 Volt – Three Phase Input

AC Motor Speed Control VFD – 10 HP – 240 Volt – Three Phase Input

AC Motor Speed Control VFD – 10 HP – 480 Volt – Three Phase Input

Variable Speed Motor Drive – 10 HP – 480 Volt – Three Phase Input

AC Motor Invertor – 10 HP – 240 Volt – Three Phase Input

AC Motor Invertor – 10 HP – 480 Volt – Three Phase Input

3 Phase Motor Drive – 10 HP – 240 Volt – Three Phase Input

3 Phase Motor Drive – 10 HP – 480 Volt – Three Phase Input

Three Phase Motor Speed Controller – 10 HP – 240 Volt – Three Phase Input

Three Phase Motor Speed Controller – 10 HP – 480 Volt – Three Phase Input

Lenze Electric Motor VFD – 10 HP – 240 Volt – Three Phase Input

Lenze Electric Motor VFD – 10 HP – 480 Volt – Three Phase Input

Variable Frequency Drive (VFD) – 10 HP – 480 Volt – Three Phase Input

LENZE 742E3 MAIN PC BOARD **XLNT**

Đại lý LENZE | Nhà phân phối Lenze MCA 13I41-NN0 B0-N19N-ST5S00N-R08U | Lenze MCA 13I41-NN0 B0-N19N-ST5S00N-R08U

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629