Thứ Hai , 22 Tháng Tư 2024

Đại lý màn hình Siemens

Đại lý màn hình Siemens

Đại lý màn hình Siemens

Màn hình 6AV6647-0AA11-3AX0 KTP400 BASIC MONO PN,, KEY AND TOUCH, 4″ đại lý 6AV6647-0AA11-3AX0
Màn hình 6AV6647-0AK11-3AX0 KTP400 BASIC COLOR PN, KEY AND TOUCH, 4″ đại lý 6AV6647-0AK11-3AX0
Màn hình 6AV6647-0AB11-3AX0 KTP600 BASIC MONO PN, KEY AND TOUCH, 6″ đại lý 6AV6647-0AB11-3AX0
Màn hình 6AV6647-0AC11-3AX0 KTP600 BASIC COLOR DP, KEY AND TOUCH, 6″ đại lý 6AV6647-0AC11-3AX0
Màn hình 6AV6647-0AD11-3AX0 KTP600 BASIC COLOR PN, KEY AND TOUCH, 6″ đại lý 6AV6647-0AD11-3AX0
Màn hình 6AV6647-0AE11-3AX0 KTP1000 BASIC COLOR DP, KEY AND TOUCH, 10″ đại lý 6AV6647-0AE11-3AX0
Màn hình 6AV6647-0AF11-3AX0 KTP1000 BASIC COLOR PN, KEY AND TOUCH, 10″ đại lý 6AV6647-0AF11-3AX0
Màn hình 6AV6647-0AH11-3AX0 KP300 BASIC MONO PN, KEY OPERATION, 3″ đại lý 6AV6647-0AH11-3AX0
Màn hình 6AV6647-0AJ11-3AX0 KP400 BASIC COLOR PN, KEY OPERATION, 4″ đại lý 6AV6647-0AJ11-3AX0
Màn hình 6AV6647-0AG11-3AX0 TP1500 BASIC COLOR PN, TOUCH OPERATION, 15″ đại lý 6AV6647-0AG11-3AX0
Màn hình 6AV2123-2DB03-0AX0 KTP400 BASIC, KEY AND TOUCH OPERATION, 4″ đại lý 6AV2123-2DB03-0AX0
Màn hình 6AV2123-2GA03-0AX0 KTP700 BASIC DP, KEY AND TOUCH OPERATION, 7″ đại lý 6AV2123-2GA03-0AX0
Màn hình 6AV2123-2GB03-0AX0 KTP700 BASIC, KEY AND TOUCH OPERATION, 7″ đại lý 6AV2123-2GB03-0AX0
Màn hình 6AV2123-2JB03-0AX0 KTP900 BASIC, KEY AND TOUCH OPERATION, 9″ đại lý 6AV2123-2JB03-0AX0
Màn hình 6AV2123-2MA03-0AX0 KTP1200 BASIC DP, KEY AND TOUCH OPERATION, 12″ đại lý 6AV2123-2MA03-0AX0
Màn hình 6AV2123-2MB03-0AX0 KTP1200 BASIC, KEY AND TOUCH OPERATION, 12″ đại lý 6AV2123-2MB03-0AX0
Màn hình 6AV6647-0AH11-3AX0 KP300 BASIC MONO PN, KEY OPERATION, 3″ đại lý 6AV6647-0AH11-3AX0
Màn hình 6AV6647-0AJ11-3AX0 KP400 BASIC COLOR PN, KEY OPERATION, 4″ đại lý 6AV6647-0AJ11-3AX0
Màn hình 6AV2124-2DC01-0AX0 KTP400 COMFORT,TOUCH AND KEY OPERATION,4″ đại lý 6AV2124-2DC01-0AX0
Màn hình 6AV2124-1DC01-0AX0 KP400 COMFORT,KEY OPERATION,4″ đại lý 6AV2124-1DC01-0AX0
Màn hình 6AV2124-0GC01-0AX0 TP700 COMFORT,TOUCH OPERATION,7″ đại lý 6AV2124-0GC01-0AX0
Màn hình 6AV2124-1GC01-0AX0 KP700 COMFORT,KEY OPERATION,7″ đại lý 6AV2124-1GC01-0AX0
Màn hình 6AV2124-0JC01-0AX0 TP900 COMFORT,TOUCH OPERATION,9″ đại lý 6AV2124-0JC01-0AX0
Màn hình 6AV2124-1JC01-0AX0 KP900 COMFORT,KEY OPERATION,9″ đại lý 6AV2124-1JC01-0AX0
Màn hình 6AV2124-0MC01-0AX0 TP1200 COMFORT,TOUCH OPERATION,12″ đại lý 6AV2124-0MC01-0AX0
Màn hình 6AV2124-1MC01-0AX0 KP1200 COMFORT,KEY OPERATION,12″ đại lý 6AV2124-1MC01-0AX0
Màn hình 6AV2124-0QC02-0AX0 TP1500 COMFORT,TOUCH OPERATION,15″ đại lý 6AV2124-0QC02-0AX0
Màn hình 6AV2124-1QC02-0AX0 KP1500 COMFORT,KEY OPERATION,15″ đại lý 6AV2124-1QC02-0AX0
Màn hình 6AV2124-0UC02-0AX0 TP1900 COMFORT,TOUCH OPERATION,19” đại lý 6AV2124-0UC02-0AX0
Màn hình 6AV2124-0XC02-0AX0 TP2200 COMFORT,TOUCH OPERATION,22″ đại lý 6AV2124-0XC02-0AX0

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629