Thứ Hai , 29 Tháng Năm 2023
Breaking News

Đại lý CJ1M-CPU11-ETN

Đại lý CJ1M-CPU11-ETN

Ethernet Functional Element Transfer Specifications

Item Specifications
Model Omron CJ1M-CPU11-ETN Omron CJ1M-CPU12-ETN Omron CJ1M-CPU13-ETN
Media access method CSMA/CD
Modulation method Baseband
Transmission paths Star form
Baud rate 100 Mbit/s (100Base-TX), 10 Mbit/s (10Base-T)
Transmission media 100 Mbit/s Unshielded twisted-pair (UDP) cable Categories: 5, 5e
Shielded twisted-pair (STP) cable Categories: 100 Ω at 5, 5e
10 Mbit/s Unshielded twisted-pair (UDP) cable Categories: 3, 4, 5, 5e
Shielded twisted-pair (STP) cable Categories: 100 Ω at 3, 4, 5, 5e
Transmission distance 100 m (distance between hub and node)
Number of cascade connections There are no restrictions with the use of switching hubs.
CPU Bus Unit System Setup Area capacity 994 bytes

đại lý CJ1M-CPU11-ETN | nhà phân phối CJ1M-CPU11-ETN | card omron CJ1M-CPU11-ETN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *